arsomsiam2022-03-28T09:54:54+07:00

ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมจีน

ตำนานเด็กกำพร้าตระกูลจ้าว เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง?

มิถุนายน 7th, 2023|

背黑锅รับผิดแทน / 背锅侠ผู้ (ยอม) รับเคราะห์ / จอมยุทธ์ผู้รับเคราะห์แทน / แพะรับบาป / 甩锅หรือ甩黑锅โยนความผิด / โบ้ยความผิด / 替罪羊แพะรับบาป / …就是说… …นั่นหมายถึงว่า… / …ก็แสดงว่า… / …ก็เท่ากับว่า…

เมษายน 12th, 2023|

ภาษา และ ไวยากรณ์จีน

คำกริยาน่ารู้ <--> กางเต็นท์

By |พฤษภาคม 27th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

ท่องแดนมังกร

P-PAC กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2nd, 2021|ท่องแดนมังกร|

-----เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ของเรา ได้ทดลองโครงการ“ศูนย์อพยพ” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับช่วยค้นหาศักยภาพในตัวของพนักงาน เนื่องจากพนักงานบางคนอาจทำงานในหน้าที่หรือสายงานที่ตนไม่ถนัด ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน เป็นคนส่งรายชื่อพนักงานในหน่วยที่เห็นควรส่งเข้า“ศูนย์อพยพ” นี้ โดยมีข้อแม้ว่าผู้บังคับบัญชาต้องไปคุยกับตัวพนักงานเองก่อนที่จะส่งรายชื่อครั้งแรกที่ประกาศโครงการ

Go to Top