arsomsiam2022-03-28T09:54:54+07:00

ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมจีน

ตงฟางซั่ว ขุนนางตัวตลก ในรัชสมัยแห่งยุคจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้

พฤศจิกายน 18th, 2022|

ภาษา และ ไวยากรณ์จีน

ศัพท์จีนนอกตำรา — หวาดเสียว

By |กุมภาพันธ์ 4th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำศัพท์นอกตำรา มาให้อ่านกัน

ท่องแดนมังกร

P-PAC กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2nd, 2021|ท่องแดนมังกร|

-----เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ของเรา ได้ทดลองโครงการ“ศูนย์อพยพ” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับช่วยค้นหาศักยภาพในตัวของพนักงาน เนื่องจากพนักงานบางคนอาจทำงานในหน้าที่หรือสายงานที่ตนไม่ถนัด ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน เป็นคนส่งรายชื่อพนักงานในหน่วยที่เห็นควรส่งเข้า“ศูนย์อพยพ” นี้ โดยมีข้อแม้ว่าผู้บังคับบัญชาต้องไปคุยกับตัวพนักงานเองก่อนที่จะส่งรายชื่อครั้งแรกที่ประกาศโครงการ

Go to Top