arsomsiam2022-03-28T09:54:54+07:00

ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมจีน

ภาษา และ ไวยากรณ์จีน

พูดจีนให้ได้ดั่งใจ — ลำเอียง

By |เมษายน 28th, 2021|

เคยสังเกตไหมว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ มักจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยาได้นำเสนอภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสนค่ะ

ท่องแดนมังกร

P-PAC กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ธันวาคม 2nd, 2021|ท่องแดนมังกร|

-----เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ของเรา ได้ทดลองโครงการ“ศูนย์อพยพ” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับช่วยค้นหาศักยภาพในตัวของพนักงาน เนื่องจากพนักงานบางคนอาจทำงานในหน้าที่หรือสายงานที่ตนไม่ถนัด ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน เป็นคนส่งรายชื่อพนักงานในหน่วยที่เห็นควรส่งเข้า“ศูนย์อพยพ” นี้ โดยมีข้อแม้ว่าผู้บังคับบัญชาต้องไปคุยกับตัวพนักงานเองก่อนที่จะส่งรายชื่อครั้งแรกที่ประกาศโครงการ

Go to Top