อาศรมสยาม – จีนวิทยา

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และสมาคมปัญญาภิวัฒน์ ดำริจัดตั้ง ‘อาศรมสยาม-จีนวิทยา’ ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้รู้และผู้ใฝ่รู้ทางจีนวิทยา ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญงอกงามด้านจีนศึกษาในสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลและความรู้ต่างๆ ทางด้านจีนวิทยาในประเทศไทย

อาศรมสยาม-จีนวิทยา ทำการเผยแพร่ความรู้ทางด้านจีนวิทยา ดังนี้

  • เผยแพร่ความรู้ทางด้านจีนวิทยาผ่านจดหมายข่าว

  • จัดสัมมนาทางวิชาการทุกเดือน

  • จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการเผยแพร่ความรู้

Contact Details

313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-071-1009  arsom.siam@gmail.com