จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.57 กันเลยค่ะ

 

เพื่อนยาก

เพื่อนยาก หรือ เพื่อนทุกข์ เพื่อนยาก ภาษาจีนใช้คำว่า 患难朋友 huàn nàn péng yǒu เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข

หรือ 患难之交  huàn nàn zhī jiāo เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข


ตัวอย่าง
患难朋友与普通朋友不一样。
Huàn nàn péng yǒu yǔ pǔ tōng péng yǒu bù yī yàng.
เพื่อนยากกับเพื่อนธรรมดาไม่เหมือนกัน

患难之交与普通朋友不一样。
Huàn nàn zhī jiāo yǔ pǔ tōng péng yǒu bù yī yàng.
เพื่อนยากกับเพื่อนธรรมดาไม่เหมือนกัน

 

 

多次参加救灾后,我当他们是患难朋友
Duō cì cān jiā jiù zāi hòu,wǒ dāng tā men shì Huàn nàn péng yǒu.
หลังจากไปร่วมกู้ภัยมาหลายครั้ง ฉันเห็นพวกเขาเป็นเพื่อนยาก 

多次参加救灾后,我当他们是患难之交
Duō cì cān jiā jiù zāi hòu,wǒ dāng tā men shì Huàn nàn zhī jiāo.
หลังจากไปร่วมกู้ภัยมาหลายครั้ง ฉันเห็นพวกเขาเป็นเพื่อนยาก 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา