1. เส้นขีดอักษรจีน (笔画 bǐhuà ปี่ฮว่า)

              อักษรจีนเป็นอักษรภาพซึ่งประกอบขึ้นจากเส้นขีดหลากหลายแบบจนมีโครงสร้างเป็นอักษรทรงสี่เหลี่ยม เส้นขีดแต่ละแบบมีชื่อเรียกและลักษณะเฉพาะตัว ทั้งยังมีวิธีการเขียนตามหลักเกณฑ์อีกด้วย ผู้เรียนจึงควรทำความรู้จักกับเส้นขีดแบบต่างๆ แล้วลงมือฝึกเขียน เพราะเส้นขีดถือเป็นหน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดและเป็นพื้นฐานของการเขียนอักษรจีน

เส้นขีดอักษรจีนมีมากมายหลากหลายแบบ แต่ยังไม่มีการกำหนดจำนวนที่แน่ชัด บทความนี้ขอนำเสนอเส้นขีดทั้งหมด 31 แบบ โดยเส้นขีดพื้นฐานมีทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ จุดหรือแต้ม (点 diǎn), เส้นขวาง (横 héng), เส้นตั้ง (竖 shù), เส้นลากซ้าย (撇 piě), เส้นลากขวา (捺 nà) และเส้นยกขึ้น (提 tí)                

 

  1. ลำดับขีดอักษรจีน (笔顺 bǐshùn)

เมื่อผู้เรียนได้รู้จักกับเส้นขีดอักษรจีนแบบต่างๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือลำดับการเขียนเส้นขีดก่อนหลังของอักษรจีน ซึ่งถือเป็นกฎเกณฑ์สำคัญ เพราะลำดับขีดส่งผลโดยตรงกับรูปโครงสร้างตัวอักษรและความเร็วในการเขียน ผู้เรียนจึงควรเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามลำดับขีดโดยกฎการเขียนอักษรจีนหลักๆ แล้วมีอยู่ 7 ข้อ ได้แก่

 

เรื่องโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา