20238月刊  

 


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

                                       bǎi      píng           gǎo        dìng

สำนวน                          摆         平       /      搞           定

แปลทีละคำศัพท์         วาง     เรียบ,ราบ          ทำ       นิ่ง,แน่นอน

แปลเอาความ               จัดการให้เรียบร้อย        /      เคลียร์ให้จบ          /         จัดการได้          /         เคลียร์ได้

คำอธิบายเพิ่มเติม       เป็นสำนวนภาษาปาก ใช้พูดถึงผลการจัดการเรื่องราว ปัญหา หรือข้อขัดแย้งทั่วไป รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาด้วย

 

รูปแบบประโยคเชิงปฏิเสธ

摆不平 bǎi bù píng  จัดการ…ไม่ได้ / จัดการ…ไม่เรียบร้อย / เคลียร์ไม่จบ

搞不定 gǎo bú ding จัดการ…ไม่ได้ / จัดการ…ไม่เรียบร้อย / เคลียร์ไม่จบ

 

ตัวอย่าง

 1. 他相信有钱就能摆平一切。

Tā xiāng xìn yǒu qián jiù néng bǎi píng yí qiè.

他相信有钱就能搞定一切。

Tā xiāng xìn yǒu qián jiù néng gǎo dìng yí qiè.

เขาเชื่อว่ามีเงินก็สามารถจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยได้

 

 1. 别人摆不平的麻烦,他一去就摆平了。

Bié rén bǎi bù píng de má fán, tā yí qù jiù bǎi píng le.

别人搞不定的麻烦,他一去就搞定了。

Bié rén gǎo bú dìng de má fán, tā yí qù jiù gǎo dìng le.

เรื่องวุ่นๆ ที่คนอื่นจัดการไม่ได้ พอเขาไปปุ๊บก็จัดการได้เรียบร้อยเลย

 

 1. 他家愿出十万元摆平那次车祸事故。

Tā jiā yuàn chū shí wàn yuán bǎi píng nà cì chē huò shì gù.

他家愿出十万元搞定那次车祸事故。

Tā jiā yuàn chū shí wàn yuán gǎo dìng nà cì chē huò shì gù.

ครอบครัวเขายอมจ่ายเงินหนึ่งแสนหยวนเพื่อเคลียร์เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นให้จบ


 

 อีแอบ

深柜

shēn guì

คำอธิบาย

———อีแอบ เป็นคำนาม หมายถึง คนที่ปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าตนเองชื่นชอบเพศเดียวกัน ใกล้เคียงกับภาษาจีนว่า 深柜 shēn guì แปลตามอักษรจีนว่า ตู้ลึก ใช้เปรียบเปรยคนหรือพฤติกรรมการปิดบังตัวตนไม่ให้รู้ว่ารักเพศเดียวกัน

ถ้าต้องการระบุเพศให้ชัดเจน ผู้ชายจะเรียกว่า 深柜男 shēn guì nán อีแอบ (ชาย) ผู้หญิงจะเรียกว่า 深柜女 shēn guì nǚ อีแอบ (หญิง)

——–นอกจากนี้ ยังมีคำว่า 伪直男 wěi zhí nánใช้สำหรับผู้ชาย และคำว่า 伪直女 wěi zhí nǚ ใช้สำหรับผู้หญิง ซึ่ง ในที่นี้ หมายถึง (ของ) ปลอม, เสแสร้ง มีความหมายตรงข้ามกับ (ของ) จริงหรือแท้ แสร้งทำหรือปลอมตัวเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นของแท้ ส่วน 直男 หมายถึง ชายแท้ 直女 หมายถึง หญิงแท้ ดังนั้น 伪直男 และ 伪直女 จึงเป็นคำเรียกของกลุ่มคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน มักใช้กันในกลุ่มวัยรุ่นและแพร่หลายกันในสังคมออนไลน์

——-โดยบริบททางสังคมตะวันออก ผู้ชายที่ไม่ต้องการแสดงออกหรือยอมรับว่าตนชอบเพศเดียวกันนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงด้วยข้อจำกัดทางศาสนา ครอบครัวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม หรือการประกอบอาชีพ เช่น  ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น

 

ตัวอย่าง

 1. 公司里很多同事都是深柜。

Gōng sī lǐ hěn duō tóng shì dōu shì shēn guì.     

เพื่อนร่วมงานหลายคนในบริษัทต่างเป็นอีแอบ

 

 1. 表面上看不出他是伪直男

Biǎo miàn shàng kàn bù chū tā shì wěi zhí nán.

ภายนอกดูไม่ออกว่าเขาเป็นอีแอบ (ชาย)

 

 1. 表面上看不出她是伪直女

Biǎo miàn shàng kàn bù chū tā shì wěi zhí nǚ.

ภายนอกดูไม่ออกว่าเขาเป็นอีแอบ (หญิง)

 

 1. 那些深柜跟正常人一样生活。

Nà xiē shēn guì gēn zhèng cháng nán rén yí yàng shēng huó.

อีแอบเหล่านั้นใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป


สนทนาพาที 常用口语

 

起先后来

…qǐ xiān …hòu lái…

…ตอนแรก…ต่อมา… / …ตอนแรก…หลังจาก (นั้น) …

 

คำอธิบาย

            โครงสร้างประโยค ‘…起先…后来…’ ใช้ในการบอกเล่า อธิบาย หรือบรรยายถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังอย่างชัดเจน เช่น 1. ทีแรกคุณแม่ลังเลเล็กน้อย ต่อมาไม่รู้เพราะอะไรกลับอนุญาต  2. โทรทัศน์รุ่นนี้ตอนแรกราคาแพงมาก ต่อมาก็ลดราคาลงเรื่อยๆ

‘…起先…后来…’ มีความหมายว่า ‘…ตอนแรก…ต่อมา…’ หรือ ‘…ตอนแรก…หลังจาก (นั้น) …’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 妈妈起先有点犹豫,后来不知为何竟然应允了。

Mā ma qǐ xiān yǒu diǎn yóu yù,hòu lái bù zhī wèi hé jìng rán yīng yǔn le.

ทีแรกคุณแม่ลังเลเล็กน้อย ต่อมาไม่รู้เพราะอะไรกลับอนุญาต

 

2. 这款电视机起先价钱很贵,后来价钱就不断下降了。

Zhè kuǎn diàn shì jī qǐ xiān jià qián hěn guì,hòu lái jià qián jiù bú duàn xià jiàng le.

โทรทัศน์รุ่นนี้ตอนแรกราคาแพงมาก ต่อมาราคาก็ลดลงเรื่อยๆ แล้ว

 

 1. 起先挺严肃的,后来彼此熟悉了,我发现他其实很活泼。

qǐ xiān tǐng yán sù de,hòu lái bǐ cǐ shú xī le,wǒ fā xiàn tā qí shí hěn huó pō.

ตอนแรกเขาเคร่งขรึมมาก หลังจากคุ้นเคยกันแล้ว ผมพบว่าที่แท้เขาเป็นคนร่าเริงมาก

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(ในร้านขายใบชา A กำลังชิมชาที่พนักงานขายชงให้ดื่ม)

A:       这茶好苦!

Zhè chá hǎo kǔ!

ชานี้ขมมาก!

 

B:     品尝这种茶,起先有点苦,后来就会甘甜了。

Pǐn cháng zhè zhǒng chá,qǐ xiān yǒu diǎn kǔ,hòu lái jiù huì gān tián le.

การชิมชาชนิดนี้ ตอนแรกจะขมนิดหน่อย หลังจากนั้นก็จะหวานชุ่มคอ

 

A:      果然是这样。那我买两盒。

Guǒ rán shì zhè yàng. Nà wǒ mǎi liǎng hé.

จริงอย่างที่ว่า อย่างนั้นผมซื้อสองกล่อง

 

B:       您的茶,谢谢惠顾!

Nín de chá,xiè xie huì gù!

 ชาของคุณค่ะ ขอบคุณที่อุดหนุน!


千万…不得

qiān wàn…bù dé

…ไม่ได้เด็ดขาด

คำอธิบาย

——–โครงสร้างประโยค ‘千万…不得’ ใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นหนักในเรื่องที่กล่าวถึงว่าต้องไม่เป็นไปในทางที่ไม่ต้องการ ไม่สมควร หรือไม่พึงประสงค์อย่างเด็ดขาด เช่น 1. ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเท็จไม่ได้เด็ดขาด  2. มิตรภาพที่บริสุทธิ์หลอกลวงกันไม่ได้เด็ดขาด

‘千万…不得’ มีความหมายว่า ‘…ไม่ได้เด็ดขาด’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 科学研究成果千万虚假不得

Kē xué yán jiū chéng guǒ qiān wàn xū jiǎ bù dé.

ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเท็จไม่ได้เด็ดขาด

 

 1. 纯洁的友谊千万欺骗不得

Chún jié de yǒu yì qiān wàn qī piàn bù dé.

มิตรภาพที่บริสุทธิ์หลอกลวงกันไม่ได้เด็ดขาด

 

 1. 医生做手术时千万疏忽不得

Yī shēng zuò shǒu shù shí qiān wàn shū hū bù dé.

ขณะที่คุณหมอทำการผ่าตัดจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(A รายงานผลการสำรวจน้ำมันดิบขั้นต้นให้ B ทราบ)

A:      队长,我们发现这一带地层里有大量石油,足以开凿油井。

Duì zhǎng,wǒ men fā xiàn zhè yí dài dì céng lǐ yǒu dà liàng shí yóu,zú yǐ kāi záo yóu jǐng.

หัวหน้าครับ พวกเราค้นพบน้ำมันดิบจำนวนมากตามชั้นดินบริเวณนี้ เพียงพอที่จะขุดเจาะบ่อน้ำมันได้

 

B:      进一步取证,这件事千万虚假不得

Jìn yí bù qǔ zhèng,zhè jiàn shì qiān wàn xū jiǎ bù dé.

หาหลักฐานยืนยันเพิ่มเติม เรื่องนี้เป็นเท็จไม่ได้เด็ดขาด

 

A:       我去把勘探报告拿来给你看。

Wǒ qù bǎ kān tàn bào gào ná lái gěi nǐ kàn.

ผมจะไปเอารายงานการสำรวจมาให้หัวหน้าดู

 

B:       记住,各项相关数据千万差错不得

Jì zhù,gè xiàng xiāng guān shù jù qiān wàn chā cuò bù dé

จำไว้นะ ตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด!