รอบรู้เรื่องจีน : วิทยาลัยจี้เซี่ยคืออะไร

2022-11-24T17:21:08+07:00กรกฎาคม 15th, 2022|

วิทยาลัยจี้เซี่ย (稷下學宮) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ก่อตั้งโดยรัฐฉี (齊) ในสมัยชุนชิวจั้นกั๋ว (春秋戰國770-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ริเริ่มโดยฉีหวนกง (齊桓公400-357 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมผู้มีปัญญาทั่วแผ่นดินมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือศึกษาวิพากษ์ปัญหาต่างๆ แสวงหาหลักวิชาการที่ช่วยให้สังคมและบ้านเมืองพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง