จิตรกรรมของเว๋ยซินอี๋ (韋辛夷1956 – ) ศิลปินยุคปัจจุบัน  ภาพ/ซินหัว


: รอบรู้เรื่องจีน :
วิทยาลัยจี้เซี่ยคืออะไร

วิทยาลัยจี้เซี่ย (稷下學宮) เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ก่อตั้งโดยรัฐฉี (齊) ในสมัยชุนชิวจั้นกั๋ว (春秋戰國770-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ริเริ่มโดยฉีหวนกง (齊桓公400-357 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมผู้มีปัญญาทั่วแผ่นดินมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือศึกษาวิพากษ์ปัญหาต่างๆ แสวงหาหลักวิชาการที่ช่วยให้สังคมและบ้านเมืองพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง มีบัณฑิตผู้เป็นนักคิดจำนวนมากได้รับแต่งตั้งตำแหน่งให้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ จึงกลายเป็นศูนย์กลางทางอุดมการณ์และวัฒนธรรมที่บูรณาการวิชาการ การเมือง และการศึกษาในขณะนั้น ลักษณะคล้ายคลึงกับสถาบันการศึกษาอะคาเดมี่ที่ก่อตั้งโดยเพลโต (Plato ๔๒๗-๓๔๗ ก่อนคริสต์ศักราชในสมัยกรีกโบราณ ‘จี้เซี่ย’ เป็นชื่อสถานที่ ตั้งอยู่ใกล้ซุ้มประตูเมืองหลินจือ (臨淄 คือ เมืองจือป๋อ 淄博 มณฑลซานตง 山東ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉีในขณะนั้น

จิตรกรรมฝาผนัง ‘สำนักแห่งเอเธนส์’ โดย ราฟาเอล (ค.ศ.1483 -1520) จิตรกรชาวอิตาลี