—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.38 กันเลยค่ะ

 

 

มักน้อย

มักน้อย มีความหมายใกล้เคียงกับภาษาจีนคำว่า 知足 (zhī zú รู้จักพอ/พอใจในสิ่งที่ตนมี) หรือ 要求不高 (yāo qiú bù gāo ต้องการไม่มาก/เรียกร้องไม่สูง)

ตัวอย่าง
他是一个知足的人。
Tā shì yī gè zhī zú de rén. 
เขาเป็นคนมักน้อย (รู้จักพอ)

 

他是一个要求不高的人。
Tā shì yī gè yāo qiú bù gāo de rén.
เขาเป็นคนมักน้อย (ต้องการไม่มาก/เรียกร้องไม่สูง)

 

知足,只要有地方睡觉就行。
zhī zú,zhǐ yào yǒu dì fāng shuì jiào jiù xíng.
ผมพอใจแล้ว แค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอ

 

要求不高,只要有地方睡觉就行。
yāo qiú bù gāo,zhǐ yào yǒu dì fāng shuì jiào jiù xíng.
ผมต้องการไม่มาก แค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา