—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.15 กันเลยค่ะ

 

ให้สินบน

 

ให้สินบน / จ่ายสินบน หรือ ติดสินบน มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 行贿 xíng huì 


ตัวอย่าง
行贿是犯法行为。
Xíng huì shì fàn fǎ xíng wéi.
การให้สินบนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

行贿 1 万元买文凭。
xíng huì yī wàn yuán mǎi wén píng.
เขาจ่ายสินบนหนึ่งหมื่นหยวนซื้อปริญญาบัตร

 

为了这个投标工程,他试图行贿市长。
Wèi le zhè gè tóu biāo gōng chéng,tā shì tú xíng huì shì zhǎng.
เพื่อโครงการประมูลนี้ เขาพยายามติดสินบนผู้ว่าฯ

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา