—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.35 กันเลยค่ะ

 

ขี้เซา

ขี้เซา มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 贪睡 tān shuì

 

ตัวอย่าง
明达是个贪睡的人。
Míng Dá shì gè tān shuì de rén.
หมิงต๋าเป็นคนขี้เซา

 

明达很贪睡,谁叫都叫不醒。
Míng Dá hěn tān shuì,shéi jiào dōu jiào bù xǐng.
หมิงต๋าขี้เซามาก ใครปลุกก็ไม่ตื่น

 

今后去住校,就不能再贪睡了。
Jīn hòu qù zhù xiào, jiù bù néng zài tān shuì le.
วันหลังไปอยู่โรงเรียนประจำแล้ว ก็จะนอนขี้เซาไม่ได้อีกแล้วนะ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา