จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.51 กันเลยค่ะ

 

เล่นลูกไม้

เล่นลูกไม้ หรือ วาดลวดลาย หมายถึง ใช้เล่ห์เหลี่ยม หรือเล่ห์กล ภาษาจีนพูดว่า 耍花招 (shuǎ huā zhāo เล่นกระบวนท่า หรือ เล่นอุบาย) หรือ 玩花样 (wán huā yàng เล่นลูกไม้)

 

ตัวอย่าง
我警告你,别跟我耍花招 !
Wǒ jǐng gào nǐ,bié gēn wǒ shuǎ huā zhāo!

我警告你,别跟我玩花样!
Wǒ jǐng gào nǐ,bié gēn wǒ wán huā yàng!
ผมขอเตือนคุณ อย่าเล่นลูกไม้ (วาดลวดลาย) กับผม

 

他是老实人,不懂得耍花招
Tā shì lǎo shí rén,bù dǒng dé shuǎ huā zhāo.

他是老实人,不懂得玩花样
Tā shì lǎo shí rén,bù dǒng dé wán huā yàng.
เขาเป็นคนซื่อ ไม่รู้จักเล่นลูกไม้ (วาดลวดลาย)

 

**********************************

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้  :   

+ คนใดคนหนึ่ง + 耍花招 (玩花样)
duì… shuǎ huā zhāo (wán huā yàng)

+ คนใดคนหนึ่ง + 耍花招 (玩花样)
gēn … shuǎ huā zhāo (wán huā yàng)
เล่นลูกไม้/วาดลวดลายกับ…

 

ตัวอย่างประโยค

แต่ไหนแต่ไร เขาไม่เคยเล่นลูกไม้ (วาดลวดลาย) กับใคร

他从不任何人耍花招。  Tā cóng bù duì rèn hé rén shuǎ huā zhāo.

他从不任何人玩花样。  Tā cóng bù duì rèn hé rén wán huā yàng.

他从不任何人耍花招。  Tā cóng bù gēn rèn hé rén shuǎ huā zhāo.

他从不任何人玩花样。  Tā cóng bù gēn rèn hé rén wán huā yàng.

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา