—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.23 กันค่ะ

 

หัวคิด

ความหมายโดยตรง :

‘หัวคิด’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  脑子 หรือ  脑筋

คำศัพท์

脑子  nǎo zǐ  หรือ   脑筋    nǎo jīn    หัวคิด

 

ตัวอย่าง

你这个人,怎么一点脑子都没有?
Nǐ zhè gè rén,zěn me yī diǎn nǎo zǐ dōu méi yǒu?
คุณนี่ ทำไมถึงไม่มีหัวคิดเอาเสียเลย

你这个人,怎么一点脑筋都没有?
Nǐ zhè gè rén,zěn me yī diǎn nǎo jīn dōu méi yǒu?
คุณนี่ ทำไมถึงไม่มีหัวคิดเอาเสียเลย

 

脑子好,老板因此特别赏识他。
nǎo zǐ hǎo,lǎo bǎn yīn cǐ tè bié shǎng shí tā.
เขาเป็นคนหัวคิดดี เจ้านายเลยชื่นชมเขามากเป็นพิเศษ

脑筋好,老板因此特别赏识他。
nǎo jīn hǎo,lǎo bǎn yīn cǐ tè bié shǎng shí tā.
เขาเป็นคนหัวคิดดี เจ้านายเลยชื่นชมเขามากเป็นพิเศษ

 

脑子的人,不会做出这种傻事。
Yǒu nǎo zǐ de rén,bù huì zuò chū zhè zhǒng shǎ shì.
คนมีหัวคิด  ไม่ทำอะไรโง่ ๆ  อย่างนี้หรอก

脑筋的人,不会做这种傻事。
Yǒu nǎo jīn de rén,bù huì zuò chū zhè zhǒng shǎ shì.
คนมีหัวคิด  ไม่ทำอะไรโง่ ๆ  อย่างนี้หรอก

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา