—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.40 กันเลยค่ะ

 

 

ช่างถาม

ช่างถาม หรือ ช่างซักช่างถาม ภาษาจีนใช้คำว่า 好问 (hào wèn ชอบถาม)

 

ตัวอย่าง
这个孩子真好问
Zhè gè hái zi zhēn hào wèn.
เด็กคนนี้ช่างถามจริงๆ

 

弟弟比哥哥更好问
Dì di bǐ gē ge gèng hào wèn.
น้องชายช่างถามมากกว่าพี่ชาย

 

好问’是孩子的天性。
hào wèn’ shì hái zi de tiān xìng.
การช่างซักช่างถามเป็นธรรมชาติของเด็ก

 

*******************************

เกร็ดน่ารู้

คำว่า 好问 มักใช้ประกอบกับคำอื่นๆ ที่มีความหมายในทางเดียวกัน เพื่อเป็นคำประสมที่ให้ความหมายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังเช่น

– 勤学好问 (qín xué hào wèn ขยันเรียนและช่างซักถาม)

– 勤思好问 (qín sī hào wèn ช่างคิดและช่างถาม)

– 虚心好问 (xū xīn hào wèn ถ่อมตัวและช่างซักถาม)

– 多疑好问 (duō yí hào wèn ช่างสงสัยและช่างซักถาม)

ตัวอย่าง
弟弟跟哥哥一样勤学好问
Dì di gēn gē ge yī yàng qín xué hào wèn.
น้องชายขยันเรียนและช่างซักถามเหมือนพี่ชาย

 

张夫人是一个多疑好问的人。
Zhāng fū rén shì yī gè duō yí hào wèn de rén.
คุณนายจางเป็นคนที่ช่างสงสัยและช่างซักถาม  

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา