จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.68 กันเลยค่ะ

 

เส้นสาย

เส้นสาย ภาษาจีนใช้คำว่า 关系  guān xì ความสัมพันธ์/สายสัมพันธ์  ย่อมาจาก 人际关系  rén jì guān xì
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า 人脉 rén mài

— ทั้งสามคำนี้มักใช้ในความหมายกว้างๆ ว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งรู้จักคนมากมาย มีลักษณะเป็นผู้กว้างขวาง และยังใช้ในความหมายเฉพาะว่า ‘สายสัมพันธ์ที่เอื้อผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง’ ด้วย ซึ่งตรงกับภาษาไทยคำว่า ‘เส้นสาย’

 

ตัวอย่าง
我要靠自己,绝不动用关系
Wǒ yào kào zì jǐ,jué bù dòng yòng guān xì

我要靠自己,绝不动用人际关系
Wǒ yào kào zì jǐ,jué bù dòng yòng rén jì guān

我要靠自己,绝不动用人脉
Wǒ yào kào zì jǐ,jué bù dòng yòng rén mài
ฉันจะพึ่งตนเอง  ไม่ใช้เส้นสายเป็นอันขาด!

 

 

王强关系广,好多事我都请他帮忙。
Wáng Qiáng guān xì guǎng,hǎo duō shì wǒ dōu qǐng tā bāng máng. 

王强人际关系广,好多事我都请他帮忙。
Wáng Qiáng rén jì guān  guǎng,hǎo duō shì wǒ dōu qǐng tā bāng máng. 

王强人脉广,好多事我都请他帮忙。
Wáng Qiáng rén mài guǎng,hǎo duō shì wǒ dōu qǐng tā bāng máng.
หวังเฉียงเส้นสายกว้างขวาง หลายเรื่องฉันขอให้เขาช่วยทั้งนั้น

 

 

依靠走关系的企业能不能稳固发展?
Yī kào zǒu guān xì de qǐ yè néng bù néng wěn gù fā zhǎn? 

依靠走人际关系的企业能不能稳固发展?
Yī kào zǒu rén jì guān xì de qǐ yè néng bù néng wěn gù fā zhǎn? 

依靠走人脉的企业能不能稳固发展?
Yī kào zǒu rén mài de qǐ yè néng bù néng wěn gù fā zhǎn?
องค์กรธุรกิจที่อาศัยการใช้เส้นสาย จะเติบโตมั่นคงหรือไม่?

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

8