—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.8 กันดีกว่าค่ะ

刚 (gāng) 刚刚 (gāng gāng) และ 刚才 (gāng cái)

—–คำว่า 刚刚 และ 刚才 ต่างบ่งชี้ว่า กิริยาหรือสภาพการณ์หนึ่งๆ เพิ่งเกิดขึ้นหรือล่วงไปหยกๆ แต่ตามหลักไวยากรณ์จีน ทั้ง 3 คำก็มีความแตกต่างที่แยกแยะได้ ดังนี้

» เป็นคำวิเศษณ์ใช้วางหน้าคำกริยาเพื่อขยายคำกริยาคำนั้น โดยนิยมใช้ในรูปประโยค
“…刚…就…” และ “…刚…又…” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า “…เพิ่งจะ…ก็…” และ “…เพิ่งจะ…อีก…”
เพื่อบ่งบอกถึง การกระทำหรือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นติดต่อกันในเวลาอันใกล้

ตัวอย่าง
抓起鸡崽,母鸡追来了。
gāng zhuā qǐ jī zǎi, mǔ jī jiù zhuī lái le.
เขาเพิ่งจะจับลูกเจี๊ยบขึ้นมา  แม่ไก่ก็ไล่ตามมาเลย

放下鸡崽,母鸡追来了。
gāng fàng xià jī zǎi,mǔ jī yòu zhuī lái le.
เขาเพิ่งจะวางลูกเจี๊ยบลง  แม่ไก่ก็ไล่ตามมาอีกแล้ว

*** ข้อสังเกต: เป็นคำวิเศษณ์ที่ขยายคำกริยาว่า กิริยานั้นๆ เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน ***

 

» 刚刚 เป็นทั้งคำวิเศษณ์และคำนามบอกเวลา

  • ในกรณีที่เป็นคำวิเศษณ์สามารถใช้ในรูปแบบเดียวกับ ตามรูปแบบประโยค “…刚刚…就…” และ “…刚刚…又…” (แต่มีนัยว่า การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด หรือกระชั้นชิด)

ตัวอย่าง
刚刚抓起鸡崽,母鸡追来了。
gāng gāng zhuā qǐ jī zǎi, mǔ jī jiù zhuī lái le.
เขาเพิ่งจะจับลูกเจี๊ยบขึ้นมาเท่านั้น แม่ไก่ก็ไล่ตามมาเลยทันที

刚刚放下鸡崽,母鸡追来了。
gāng gāng fàng xià jī zǎi,mǔ jī yòu zhuī lái le.
เขาเพิ่งจะวางลูกเจี๊ยบลงเท่านั้น แม่ไก่ไล่ตามมาอีกในทันที

*** ข้อสังเกต: 刚刚 ใช้แทน ได้ในกรณีที่เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำกริยา เพียงแต่เน้นความกระชั้นชิดมากกว่า ***

 

  • ในกรณีที่เป็นคำนามบอกเวลาจะวางหน้าหรือหลังประธานของประโยคก็ได้ เพื่อเน้นเหตุการณ์ที่ผ่านไปไม่นาน และเชื่อมโยงสู่เหตุการณ์ในปัจจุบัน  จึงมีความหมายว่า “เมื่อสักครู่..” หรือ “เมื่อครู่นี้..”

ตัวอย่าง
刚刚抓过鸡崽,现在已经放下了。
gāng gāng zhuā guò jī zǎi,xiàn zài yǐ jīng fàng xià le.
เขาเมื่อสักครู่ด้จับลูกเจี๊ยบ ตอนนี้ได้วางลงแล้ว

刚刚他抓过鸡崽,现在已经放下了。
Gāng gāng tā zhuā guò jī zǎi,xiàn zài yǐ jīng fàng xià le.
เมื่อสักครู่เขาได้จับลูกเจี๊ยบ ตอนนี้ได้วางลงแล้ว

*** ข้อสังเกต: 刚刚 ใช้แทน 刚才 ได้ในกรณีที่เป็นคำนามบอกเวลา ***

 

» 刚才 เป็นคำนามบอกเวลา เหมือนกับคำว่า 刚刚 ในกรณีที่เป็นคำนามบอกเวลาเหมือนกัน

ตัวอย่าง
刚才抓过鸡崽,现在已经放下了。
gāng cái zhuā guò jī zǎi,xiàn zài yǐ jīng fàng xià le.
เขาเมื่อสักครู่ได้จับลูกเจี๊ยบ ตอนนี้ได้วางลงแล้ว

刚才他抓过鸡崽,现在已经放下了。
Gāng cái tā zhuā guò jī zǎi,xiàn zài yǐ jīng fàng xià le.
เมื่อสักครู่เขาได้จับลูกเจี๊ยบ ตอนนี้ได้วางลงแล้ว

—–จากความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น คำว่า 刚刚 และ 刚才ที่อยู่ในรูปประโยคที่เหมือนกันจึงมีความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1
宋财吃了一个面包。
Sòng cái gāng chī le yí gè miàn bāo.
สมชายเพิ่งจะกินขนมปังไป 1 ชิ้น

宋财刚刚吃了一个面包。
Sòng cái gāng gāng chī le yí gè miàn bāo.
สมชายเพิ่งจะกินขนมปังไป 1 ชิ้น
สมชายเมื่อครู่นี้กินขนมปังไป 1 ชิ้น (เมื่อครู่นี้สมชายกินขนมปังไป 1 ชิ้น)

宋财刚才吃了一个面包。
Sòng cái gāng cái chī le yí gè miàn bāo.
สมชายเมื่อครู่นี้กินขนมปังไป 1 ชิ้น (เมื่อครู่นี้สมชายกินขนมปังไป 1 ชิ้น)


ตัวอย่างที่ 2
告诉过你,怎么又忘了!
gāng gào sù guò nǐ,zěn me yòu wàng le!
ฉันเพิ่งจะบอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ

刚刚告诉过你,怎么又忘了!
gāng gāng gào sù guò nǐ,zěn me yòu wàng le!
ฉันเพิ่งจะบอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ
ฉันเมื่อครู่นี้บอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ (เมื่อครู่นี้ฉันบอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ )

刚才告诉过你,怎么又忘了!
gāng cái gào sù guò nǐ,zěn me yòu wàng le!
ฉันเมื่อครู่นี้บอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ (เมื่อครู่นี้ฉันบอกคุณไป ทำไมลืมอีกล่ะ )

*****************************************

เกร็ดน่ารู้

♣ 刚 + 要 และ 刚刚 + 要 หมายถึง “กำลังจะ”

ตัวอย่าง
刚要抓鸡崽,母鸡追来了。
gāng yào zhuā jī zǎi,mǔ jī zhuī lái le.
เขากำลังจะจับลูกเจี๊ยบ แม่ไก่ไล่ตามมาเลย

刚刚要抓鸡崽,母鸡追来了。
gāng gāng yào zhuā jī zǎi,mǔ jī zhuī lái le.
เขากำลังจะจับลูกเจี๊ยบ แม่ไก่ไล่ตามมาเลย

 

♣ 刚 และ 刚刚 หมายถึง “กำลังดี” หรือ “พอเหมาะพอเจาะ” (刚才 ไม่มีความหมายนี้)

ตัวอย่าง
這套連衣裙合你穿。
Zhè tào lián yī qún gāng hé nǐ chuān.
กระโปรงชุดนี้คุณใส่พอเหมาะกำลังดีเลย

那个旅行包刚刚能放 15 公斤的物品。
Nà gè lǚ xíng bāo gāng gāng néng fàng shí wǔ gōng jīn de wù pǐn.
กระเป๋าเดินทางใบนั้นใส่ของได้ 15 กิโลกรัมพอดี   

♣ เมื่อต้องการกล่าวในเชิงปฏิเสธจะมีรูปประโยคที่แตกต่างกัน ดังนี้

不是 + 刚…                              ไม่ใช่เพิ่งจะ…

刚才/刚刚没…                         เมื่อสักครู่… ไม่ได้…

刚才/刚刚不…                         เมื่อสักครู่… ไม่…

ตัวอย่าง
(A ไม่พอใจ B ที่จับลูกเจี๊ยบตัวโปรดของตน)

A: 一定是你抓了我的鸡崽,看它满身都是泥!
Yí dìng shì nǐ zhuā le wǒ de jī zǎi,kàn tā mǎn shēn dōu shì ní!
ต้องเป็นคุณแน่ ที่จับลูกเจี๊ยบของฉัน ดูสิมันเปื้อนดินไปหมดทั้งตัว!

B:  这看起来不是刚弄脏的。再说,我刚才根本就在这里。
Zhè kàn qǐ lái bú shì gāng nòng zāng de. Zài shuō,wǒ gāng cái gēn běn jiù zài zhè lǐ.
ดูแล้วไม่ใช่เพิ่งจะทำเลอะนะ จะว่าไปแล้ว เมื่อสักครู่ฉันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่

C:  是我。刚才要是我抓住它,鸡崽早掉到河里去了。
Shì wǒ。Gāng cái yào shì wǒ méi zhuā zhù tā,jī zǎi zǎo diào dào hé lǐ qù le.
ฉันเอง เมื่อสักครู่ถ้าฉันไม่ได้จับมันไว้ ลูกเจี๊ยบก็ตกลงไปในแม่น้ำตั้งนานแล้ว

A:  对不起! 刚刚该对你发火。
Duì bù qǐ! Gāng gāng gāi duì nǐ fā huǒ.
ขอโทษนะ! เมื่อครู่นี้ฉันไม่ควรโมโหใส่คุณ

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา