—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.10 กันค่ะ

ไปเสียเที่ยว

ความหมายโดยตรง :

ไปเสียเที่ยว  มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 白跑一趟

วลี : 

白跑一趟     bái pǎo yī tàng     ไปเสียเที่ยว  /  ไปเก้อ

 

ตัวอย่าง
幸好你没去,我们都白跑一趟
Xìng hǎo nǐ méi qù,wǒ men dōu bái pǎo le yī tang.  
โชคดีที่คุณไม่ได้ไป  พวกเราต่างก็ไปเสียเที่ยว (ไปเก้อ)

 

总理新闻会紧急取消,让我们白跑一趟
Zǒng lǐ xīn wén huì jǐn jí qǔ xiāo,bào wǒ men bái pǎo yī tàng.
งานแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรียกเลิกกระทันหัน ทำให้พวกเราไปเสียเที่ยว (ไปเก้อ)

 

我们要是不想白跑一趟,就一定得先联系上他。
Wǒ men yào shì bù xiǎng bái pǎo yī tàng,jiù yī dìng děi xiān lián xì shàng tā.
พวกเราถ้าไม่อยากไปเสียเที่ยว (ไปเก้อ)  ก็ต้องติดต่อเขาให้ได้ก่อน

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา