ภาษาและไวยากรณ์จีน

马屁精 ประจบสอพลอ / เลียแข้งเลียขา / 没有眉目 …ไม่มีวี่แวว (ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้มา)/ 不够…塞牙缝 ไม่พอ…ยาไส้  / ไม่ใช่คู่ต่อสู้ / 血拼 / 购物 ช็อปปิ้ง / 假如…就… ถ้าหาก…ก็…

2023-06-13T14:38:46+07:00มิถุนายน 13th, 2023|

马屁精 ประจบสอพลอ / เลียแข้งเลียขา / 没有眉目 ...ไม่มีวี่แวว (ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้มา)/ 不够...塞牙缝 ไม่พอ...ยาไส้  / ไม่ใช่คู่ต่อสู้ / 血拼 / 购物 ช็อปปิ้ง / 假如…就… ถ้าหาก...ก็...

蹭热度 หวังจะเกาะกระแสดัง / หวังเกาะ (คนดัง หรือ กระแส)/ 蹭吃蹭喝 ตีเนียนกินฟรี / 蹭饭  ตีเนียนกินฟรี / (ขอ) อาศัยกินฟรี/ 开胃菜 / 前菜 ออเดิ๊ร์ฟ / …还是…的好 …ดีกว่า

2023-06-08T16:58:27+07:00มิถุนายน 8th, 2023|

蹭热度 หวังจะเกาะกระแสดัง / หวังเกาะ (คนดัง หรือ กระแส)/ 蹭吃蹭喝 ตีเนียนกินฟรี / 蹭饭  ตีเนียนกินฟรี / (ขอ) อาศัยกินฟรี/ 开胃菜 / 前菜 ออเดิ๊ร์ฟ / …还是…的好 …ดีกว่า

不是吃素的 (จำพวก) ที่ไม่ธรรมดา / 情绪化 อารมณ์ศิลปิน / 另类 หรือ 特立独行 อินดี้ /交往 คบค้าสมาคม /…放着…不… …ทิ้ง…ไปโดยไม่… / …ทิ้ง…ไปไม่…

2023-06-07T16:18:26+07:00มิถุนายน 7th, 2023|

不是吃素的 (จำพวก) ที่ไม่ธรรมดา / 情绪化 อารมณ์ศิลปิน / 另类 หรือ 特立独行 อินดี้ /交往 คบค้าสมาคม /...放着...不… ...ทิ้ง…ไปโดยไม่... / ...ทิ้ง…ไปไม่...

背黑锅 รับผิดแทน / 背锅侠 ผู้ (ยอม) รับเคราะห์ / จอมยุทธ์ผู้รับเคราะห์แทน / แพะรับบาป / 甩锅หรือ甩黑锅โยนความผิด / โบ้ยความผิด / 替罪羊แพะรับบาป / …就是说… …นั่นหมายถึงว่า… / …ก็แสดงว่า… / …ก็เท่ากับว่า…

2024-02-13T14:56:06+07:00เมษายน 12th, 2023|

背黑锅รับผิดแทน / 背锅侠ผู้ (ยอม) รับเคราะห์ / จอมยุทธ์ผู้รับเคราะห์แทน / แพะรับบาป / 甩锅หรือ甩黑锅โยนความผิด / โบ้ยความผิด / 替罪羊แพะรับบาป / …就是说… ...นั่นหมายถึงว่า... / …ก็แสดงว่า… / …ก็เท่ากับว่า…

คำกริยาน่ารู้ <--> สแกนเอกสาร

2022-12-14T17:02:07+07:00ธันวาคม 19th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> เวียนเทียน

2022-12-14T13:25:49+07:00ธันวาคม 16th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> รักษาศีล

2022-12-14T12:04:03+07:00ธันวาคม 15th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> ตักบาตร

2022-12-01T15:56:15+07:00ธันวาคม 8th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> ทำบุญ

2022-12-01T15:00:19+07:00ธันวาคม 7th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> เสิร์ฟลูก

2022-12-01T14:59:41+07:00ธันวาคม 6th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

Go to Top