—–จาย

ประเทศจีนมีภูเขาที่มีชื่อเสียงและขึ้นเป็นมรดกโลกอยู่หลายแห่ง เช่น ภูเขาหวงซาน ภูเขาอู่อี๋ซาน และอีกหลายแห่งทั่วประเทศบทความนี้อาศรมสยาม-จีนวิทยา จะพาไปเยือนมรดกโลกที่ได้ชื่อว่า คงความศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน …

เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) : 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีน

—–เขาง้อไบ๊หรือเอ๋อเหมยซาน (峨眉山) ตั้งอยู่ในเมืองเอ๋อเหมยซาน บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน (四川省) ซึ่งห่างจากเมืองเฉิงตู (成都) เมืองเอกของมณฑลดังกล่าวราว 160 กิโลเมตร ชื่อเขาง้อไบ๊มีที่มาจากลักษณะของภูเขาที่สวยเหมือนวงคิ้วของสาวงาม[1]  และเมื่อมีแสงอาทิตย์มากระทบกับยอดเขา ก็จะเกิดประกายแสงรัศมี เขาง้อไบ๊จึงมีอีกชื่อว่า “เทือกเขาแห่งแสงสว่าง”  (大光明山) อีกด้วย

   เขาง้อไบ๊

—–เขาง้อไบ๊มีพื้นที่ทั้งหมด 154 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาว่านฝอติ่ง (万佛顶)  หรือยอดหมื่นพระพุทธ ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร เขาง้อไบ๊เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ป่าเขามีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมไปด้วยพืชพันธุ์กว่า 3,000 ชนิด และสัตว์น้อยใหญ่กว่า 2,300 ชนิด

—–นอกจากความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เขาง้อไบ๊ยังมีความสำคัญทางพุทธศาสนา กล่าวคือ เดิมเขาง้อไบ๊เป็นที่ตั้งของอารามนักพรตเต๋ามาช้านาน แต่ต่อมาด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า เขาง้อไบ๊เป็นสถานที่บำเพ็ญบารมีของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (大行普贤菩萨) พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางจริยาและเป็นตัวแทนของจริยาบารมี เขาแห่งนี้จึงได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีน[2]

—–เมื่อนักท่องเที่ยวไปถึงเขาง้อไบ๊ จุดสำคัญที่ต้องขึ้นไปเยี่ยมชมคือ ยอดเขาจินติ่ง (金顶) หรือยอดทอง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,079 เมตร ยอดจินติ่งเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลเมฆ ทะเลหมอก อีกทั้งยังมีสิ่งปลูกสร้างอันวิจิตรตระการตา คือ วิหารทอง วิหารเงิน และวิหารทองแดง จุดที่น่าสนใจคือ โดยทั่วไปวิหารจะหันหน้าไปทางทิศใต้ แต่วิหารบนยอดเขา  จินติ่งจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้บริเวณลานกว้างบนยอดเขาจินติ่งยังมีรูปเคารพขนาดมหึมาสีเหลืองทองของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์สิบเศียรที่ประทับเหนือบัลลังก์บัวบนหลังช้างเผือก 4 เชือกอีกด้วย

 พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สิบเศียร

—–นอกจากยอดเขาจินติ่งแล้ว เขาง้อไบ๊ยังมีวัดเก่าแก่อีกทั้งหมด 26 แห่ง หนึ่งในวัดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงเขาง้อไบ๊ก็คือ วัดว่านเหนียน (万年寺) หรือวัดหมื่นปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นบริเวณเชิงเขาในช่วงรัชศกหลงอัน สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก (东晋朝隆安年ค.ศ.397 – ค.ศ.401) โดยหลวงพ่อฮุ่ยฉือ (慧持大师) แรกเริ่มตั้งชื่อว่า วัดผู่เสียน (普贤寺) ต่อมาในช่วงรัชศกเฉียนฝู สมัยราชวงศ์ถัง (唐朝乾符年ค.ศ.874 – ค.ศ.879) มีการบูรณะซ่อมแซมวัด แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไป๋สุ่ย (白水寺) หรือวัดน้ำใส

วัดว่านเหนียน

—–จนกระทั่งในช่วงรัชศกว่านลี่สมัยราชวงศ์หมิง (明朝万历年 ค.ศ.1573 – ค.ศ.1619) ในรัชสมัยขอจักรพรรดิหมิงเสินจง (明神宗 ค.ศ. 1563 – 1620) พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้เป็นวัดว่านเหนียนหรือวัดหมื่นปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พระราชมารดา ฉือเซิ่งฮองไทเฮา (慈圣皇太后) ที่มีพระชนมายุครบ 70 พรรษา ภายในวัดมีตำหนักมากมาย โดยเฉพาะตำหนักอู๋เหลียงจวน (无梁砖殿) ด้านในมีพระทันตธาตุ พระคัมภีร์ใบลาน พระราชลัญจกร และที่สำคัญยังมีรูปหล่อทองเหลืองของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ประทับเหนือบัลลังก์บัวบนหลังช้างเผือกหกงาอีกด้วย  รูปหล่อนี้สูง 7.35 เมตรและหนัก 62.1 ตัน เป็นรูปหล่อที่ผู้ใดมาเยือนวัดแห่งนี้ก็ต้องมากราบสักการะสักครั้ง

—–โดยสรุปแล้ว เขาง้อไบ๊ถือเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ นอกจากนี้ในวันที่ 6 ธันวาคม ปี ค.ศ.1996 เขาง้อไบ๊ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติร่วมกับพระใหญ่เล่อซานอีกด้วย เขาง้อไบ๊จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของมณฑลเสฉวนที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด


[1] คำว่า ง้อ หรือ เอ๋อ (峨) ในภาษาจีนกลาง แปลว่า สูง  ส่วนคำว่า ไบ๊ หรือ เหมย (眉) แปลว่า คิ้ว

[2] ชาวจีนเชื่อว่าภูเขาทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 แห่งของจีนเป็นสถานที่ฝึกบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ทั้ง 4 องค์ตามลำดับ

  1. เขาอู่ไถซาน (五台山)- มณฑลซานซี(山西省) – พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (大智文殊师利菩萨)
  2. เขาเอ๋อเหมยซาน (峨眉山)- มณฑลเสฉวน (四川省)– พระสมันตภัทรโพธิสัตว์(大行普贤菩萨)
  3. เขาผู่ถัวซาน(普陀山)- มณฑลเจ้อเจียง (浙江省)– พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(大慈观世音菩萨)
  4. เขาจิ่วหัวซาน(九华山)- มณฑลอันฮุย(安徽省) – พระกษิติครรภโพธิสัตว์ (大地藏菩萨)

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา