ศัพท์หมวดจีน

穿小鞋 สวมรองเท้า (ขนาด) เล็ก / (โดน) หาเรื่องกลั่นแกล้ง / 穿一 条裤子 เป็นพวกเดียวกัน / 没戏 จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง / 勾引 อ่อย / 性感 เซ็กซี่ / …取决于…. …ขึ้นอยู่กับ… / …ตัดสินกันที่…

2023-09-11T15:58:46+07:00กันยายน 11th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

摆平 / 搞定 จัดการให้เรียบร้อย / เคลียร์ให้จบ / จัดการได้ / เคลียร์ได้ / 深柜 อีแอบ / …起先…后来… / …ตอนแรก…ต่อมา… / …ตอนแรก…หลังจาก (นั้น) … / 千万…不得 …ไม่ได้เด็ดขาด

2023-07-29T14:36:12+07:00กรกฎาคม 27th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ… / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正……ก็ช่าง อย่างไรเสีย… / …ก็ช่าง ยังไง…

2023-07-05T16:50:15+07:00กรกฎาคม 5th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

半瓶子醋  รู้แบบงูๆ ปลาๆ / ไม่เก่งแล้วยังอวดฉลาด / 自夸 / 自吹自擂 คุยโวโอ้อวด / คุยอวดตัวเอง /…莫不是… …คงไม่ใช่… / …คงไม่ได้… / …哪能… …จะ…ได้อย่างไร… / …จะ…ได้ยังไง…

2023-06-13T17:45:44+07:00มิถุนายน 13th, 2023|

半瓶子醋  รู้แบบงูๆ ปลาๆ / ไม่เก่งแล้วยังอวดฉลาด / 自夸 / 自吹自擂 คุยโวโอ้อวด / คุยอวดตัวเอง /…莫不是… ...คงไม่ใช่... / …คงไม่ได้… / …哪能… ...จะ...ได้อย่างไร... / ...จะ...ได้ยังไง...

马屁精 ประจบสอพลอ / เลียแข้งเลียขา / 没有眉目 …ไม่มีวี่แวว (ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้มา)/ 不够…塞牙缝 ไม่พอ…ยาไส้  / ไม่ใช่คู่ต่อสู้ / 血拼 / 购物 ช็อปปิ้ง / 假如…就… ถ้าหาก…ก็…

2023-06-13T14:38:46+07:00มิถุนายน 13th, 2023|

马屁精 ประจบสอพลอ / เลียแข้งเลียขา / 没有眉目 ...ไม่มีวี่แวว (ว่าจะเกิดขึ้นหรือได้มา)/ 不够...塞牙缝 ไม่พอ...ยาไส้  / ไม่ใช่คู่ต่อสู้ / 血拼 / 购物 ช็อปปิ้ง / 假如…就… ถ้าหาก...ก็...

蹭热度 หวังจะเกาะกระแสดัง / หวังเกาะ (คนดัง หรือ กระแส)/ 蹭吃蹭喝 ตีเนียนกินฟรี / 蹭饭  ตีเนียนกินฟรี / (ขอ) อาศัยกินฟรี/ 开胃菜 / 前菜 ออเดิ๊ร์ฟ / …还是…的好 …ดีกว่า

2023-06-08T16:58:27+07:00มิถุนายน 8th, 2023|

蹭热度 หวังจะเกาะกระแสดัง / หวังเกาะ (คนดัง หรือ กระแส)/ 蹭吃蹭喝 ตีเนียนกินฟรี / 蹭饭  ตีเนียนกินฟรี / (ขอ) อาศัยกินฟรี/ 开胃菜 / 前菜 ออเดิ๊ร์ฟ / …还是…的好 …ดีกว่า

不是吃素的 (จำพวก) ที่ไม่ธรรมดา / 情绪化 อารมณ์ศิลปิน / 另类 หรือ 特立独行 อินดี้ /交往 คบค้าสมาคม /…放着…不… …ทิ้ง…ไปโดยไม่… / …ทิ้ง…ไปไม่…

2023-06-07T16:18:26+07:00มิถุนายน 7th, 2023|

不是吃素的 (จำพวก) ที่ไม่ธรรมดา / 情绪化 อารมณ์ศิลปิน / 另类 หรือ 特立独行 อินดี้ /交往 คบค้าสมาคม /...放着...不… ...ทิ้ง…ไปโดยไม่... / ...ทิ้ง…ไปไม่...

คำกริยาน่ารู้ <--> สแกนเอกสาร

2022-12-14T17:02:07+07:00ธันวาคม 19th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> เวียนเทียน

2022-12-14T13:25:49+07:00ธันวาคม 16th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

คำกริยาน่ารู้ <--> รักษาศีล

2022-12-14T12:04:03+07:00ธันวาคม 15th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำกริยาน่ารู้ มาให้อ่านกัน

Go to Top