คำศัพท์จีน

吃香的喝辣的 กินดีอยู่ดี (มีชีวิตที่ดี) / (มีชีวิตที่) สมบูรณ์พูนสุข / 不怕一 万, 只 怕万一  ไม่กลัวสิ่งที่อยู่ในความคาดหมาย แต่กลัวสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย / 倾国倾城  (รูปร่างหน้าตาสวยงามขนาด, ถึงขั้น) ล่มชาติล่มเมือง, สวยเลิศเลอ / …无形中… …โดยไม่รู้ตัว / …โดยปริยาย /

2024-04-30T16:34:04+07:00มีนาคม 29th, 2024|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

หลากหลายความหมายของคำว่า ‘เทียน’ (天)

2024-02-29T14:17:54+07:00กุมภาพันธ์ 29th, 2024|

สืบเนื่องจากจดหมายข่าวอาศรมสยาม-จีนวิทยา ฉบับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ลำดับที่ 250 (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566) ได้นำเสนอบทความเรื่อง ‘ถอดรหัสความหมายมงคลชื่ออาหารจีน’ เนื้อหาตอนต้นของบทความมีการอ้างถึงสำนวนจีน ‘民以食为天’ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยไว้ว่า ราษฎรถือว่าปากท้องสำคัญเทียมฟ้า ในเวลาต่อมา อาจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสำนวนจีนดังกล่าวว่า หมายถึง 'ราษฎรดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร' เพราะอักษร 天 tiān (เทียน) มีหลายความหมาย มิได้แปลว่า ‘ฟ้า’ เพียงอย่างเดียว

วิเคราะห์การใช้คำอวยพรปีมังกร

2024-02-09T00:51:51+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2024|

ในคติความเชื่อของจีน ‘มังกร’ (龙 lóng) เป็นสัตว์วิเศษที่แปลงร่างได้ บินขึ้นฟ้าได้ มุดลงดินหรือดำน้ำลึกได้ สามารถปรับตัวได้ในหลายสถานการณ์ มีอิทธิฤทธิ์เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนน้ำและไฟ รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทนอำนาจจักรพรรดิ ความสูงส่ง และเกียรติยศในวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ศาสตร์ฮวงจุ้ยยังกำหนดให้ มังกรคราม (青龙 qīng lóng) เป็นสัตว์ประจำทิศตะวันออก มีสถานะเทียบเท่าเทพเจ้าในลัทธิเต๋า สามารถปัดเป่าความชั่วร้ายและพลังลบต่างๆ พร้อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนยาว โชคลาภวาสนาได้อีกด้วย

不沾边 ไม่ตรงประเด็น / ไม่เกี่ยวข้อง / ห่างไกลจาก… / ไม่เข้าใกล้… / 不见得 ไม่ใช่ว่า… ไม่ใช่…เสมอไป / ใช่ว่าจะ… / 不在话下 ไม่ต้องกังวล / ไม่ใช่ปัญหา / …就是说… …นั่นหมายถึงว่า… / …ก็แสดงว่า… / …ก็เท่ากับว่า… / …时不时… …เป็นครั้งคราว… / …บางครั้ง…

2023-12-20T11:53:11+07:00ธันวาคม 20th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

 “การออกจากงาน” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร?

2023-11-30T13:20:26+07:00พฤศจิกายน 30th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

拆东墙补西墙 ยืมจากเจ้านี้ไปใช้คืนเจ้าโน้น / หยิบยืมเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ / ขาดสภาพคล่องทางการเงิน / …哪能… …จะ…ได้อย่างไร… / …จะ…ได้ยังไง… / 假如…就… ถ้า…ก็… / ชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับ “เจียว”

2023-11-01T15:47:13+07:00พฤศจิกายน 1st, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

唱对台戏 ร้องงิ้วเวทีตรงข้ามกัน / (ทำตัว) เป็นปฏิปักษ์หรือคู่แข่ง/ 没戏 จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง / 打退堂鼓 ส่งสัญญาณถอย / ล้มเลิกกลางคัน / เปลี่ยนใจ / 情圣 คาสโนว่า / 摊上事儿了 (เจอ) งานเข้า / 随着… หลังจาก… / พร้อมกับ(ที่)… / ตาม…

2023-11-01T10:49:31+07:00ตุลาคม 20th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

穿小鞋 สวมรองเท้า (ขนาด) เล็ก / (โดน) หาเรื่องกลั่นแกล้ง / 穿一 条裤子 เป็นพวกเดียวกัน / 没戏 จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง / 勾引 อ่อย / 性感 เซ็กซี่ / …取决于…. …ขึ้นอยู่กับ… / …ตัดสินกันที่…

2023-09-11T15:58:46+07:00กันยายน 11th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

摆平 / 搞定 จัดการให้เรียบร้อย / เคลียร์ให้จบ / จัดการได้ / เคลียร์ได้ / 深柜 อีแอบ / …起先…后来… / …ตอนแรก…ต่อมา… / …ตอนแรก…หลังจาก (นั้น) … / 千万…不得 …ไม่ได้เด็ดขาด

2023-07-29T14:36:12+07:00กรกฎาคม 27th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ… / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正……ก็ช่าง อย่างไรเสีย… / …ก็ช่าง ยังไง…

2023-07-05T16:50:15+07:00กรกฎาคม 5th, 2023|

不是那块料/ (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ... / 不是省油的灯 ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ / 拈轻怕重 หนักไม่เอา เบาไม่สู้ / 任劳任怨 หนักเอาเบาสู้ / 管它…反正…...ก็ช่าง อย่างไรเสีย... / ...ก็ช่าง ยังไง…

Go to Top