สตรีจีน

การพิสูจน์สาวพรหมจารีของจีนในสมัยโบราณ

2023-07-05T10:09:46+07:00ธันวาคม 17th, 2020|

ในประเทศจีนมีการพิสูจน์สาวพรหมจารีด้วยวิธีการอันหลากหลาย ส่วนใหญ่เพื่อถวายตัวสาวพรหมจารีแด่จักรพรรดิ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความเชื่อที่เคยฝังหัวก็ค่อยๆ จางลง มีบันทึกว่ามีการพิสูจน์สาวพรหมจารีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น

ไขข้อสงสัยสตรีจีนสมัยโบราณ

2020-07-22T14:40:33+07:00มิถุนายน 28th, 2019|

เพศหญิงเป็นเพศที่มีข้อจำกัดต่างๆ ในการดำรงชีวิตมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะสตรีจีนสมัยโบราณ คำถามที่ฟังดูธรรมดาในปัจจุบันเมื่อได้คำตอบจากเรื่องราวในอดีตอาจทำให้ผู้คนสมัยนี้นึกไม่ถึงเลยก็ได้

Go to Top