จดหมายข่าว

เอ็งกอ: จากศิลปะพื้นบ้านจีนสู่วิถีชุมชนไทย

2024-04-30T15:26:11+07:00เมษายน 10th, 2024|

เอ็งกอ (英歌) ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “อิงเกอ” (Yīng gē) คือศิลปะการแสดงพื้นบ้านแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นที่นิยมในพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เตี่ยซัว (潮汕) และบางพื้นที่ของมณฑลฮกเกี้ยน (福建 ฝูเจี้ยน) ในวันสำคัญต่างๆ ของทุกปี เช่น เทศกาลตรุษจีน (春節) เทศกาลหยวนเซียว (元宵節) ฯลฯ จะมีการจัดกระบวนแห่อันน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตลอดมา

เคอจี่ว์: การสอบคัดเลือกข้าราชการในจีนสมัยโบราณ (2)

2024-02-29T10:18:38+07:00กุมภาพันธ์ 29th, 2024|

ปัจจุบัน แม้ “ระบบการสอบคัดเลือกข้าราชการแบบเคอจี่ว์” จะถูกยกเลิกมากว่า 100 ปีแล้ว แต่ระบบการสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในองคาพยพของสังคมจีนสมัยโบราณนี้ก็ยังคงมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นกรณีศึกษาในวงวิชาการ นักวิชาการบางกลุ่มมองว่า การสอบเข้ารับราชการแบบเคอจี่ว์ เป็นต้นแบบของระบบการคัดเลือกบุคคลที่ใช้กันในปัจจุบัน

เคอจี่ว์: การสอบคัดเลือกข้าราชการในจีนสมัยโบราณ (1)

2024-02-29T10:15:08+07:00มกราคม 30th, 2024|

เคอจี่ว์ (科舉) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า “การสอบจอหงวน” (考狀元) คือการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการแข่งขันเพื่อคัดเลือกบัณฑิตชั้นยอดเข้าสู่ระบบราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขุนนางโดยจักรพรรดิ แม้ว่าทุกวันนี้ระบบการสอบดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังคงถือเป็นระบบการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการที่สำคัญและหยั่งรากลึกในสังคมจีนมาอย่างยาวนาน

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 153 – 剔牙 แคะฟัน / 打鼾 กรน / 挤痘痘 บีบสิว / 铁青 เขียวปั้ด / 不亚于 ไม่เป็นรอง

2020-05-25T16:52:27+07:00กรกฎาคม 31st, 2019|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 204 – ภูมิปัญญาในการรับมืออากาศร้อนในประวัติศาสตร์จีน

2020-05-19T15:21:15+07:00กรกฎาคม 31st, 2019|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 152 – 撅嘴 ทําปากจู๋ / 撇嘴 เบ้ปาก / 绿茵茵 เขียวขจี / 绿油油 เขียวชอุ่ม / 不至于 ไม่ถึงกับ

2020-05-25T16:51:59+07:00กรกฎาคม 31st, 2019|

Go to Top