—–ในสมัยโบราณบรรดาชนเผ่าและแคว้นต่างๆ สู้รบกันอยู่เป็นนิจ เมื่อฝ่ายใดได้รับชัยชนะ ผู้นำของฝ่ายนั้นก็จะตบรางวัลให้เหล่าทหารตามความดีความชอบ ผู้ใดสังหารศัตรูได้มากก็จะได้รับการตบรางวัลอย่างงาม แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าทหารแต่ละคนสังหารศัตรูไปคนละเท่าไร หากจะอาศัยเพียงคำกล่าวอ้างของทหารเหล่านั้นก็ไม่มีหลักฐานยืนยัน ขาดความน่าเชือถือ แต่หากต้องลากศพศัตรูกลับมาทั้งหมดก็ดูจะลำบากเกินไป

—–ชาวจีนยุคโบราณจึงคิดวิธีการอันแยบคายในการตรวจสอบผลงานการรบของเหล่าทหารขึ้นมา คือเมื่อสังหารศัตรูได้หนึ่งคนก็ให้ตัดหูซ้ายมาหนึ่งข้าง แล้วนำกลับมามอบแก่ผู้นำฝ่ายตน เพื่อเป็นหลักฐานว่าตนได้สังหารศัตรูจริง ซึ่งหูหนึ่งข้างมีค่าเท่ากับศัตรูหนึ่งคน เรื่องดังกล่าวเป็นที่มาของอักษร 取 qǔ หมายถึง หยิบ รับ

—–อักษร 取 ในรูปอักษรกระดองเต่าคือ ส่วนซ้ายเป็นรูป หมายถึง ใบหู ส่วนขวาเป็นรูป หมายถึง จับด้วยมือ เมื่อประกอบรูปทั้งสองเข้าด้วยกันจะหมายถึง ในมือถือใบหูที่ถูกตัดออกมา นั่นเอง

—–อักษร 取 วิวัฒนาการผ่านหลายยุคหลายสมัยและถูกค้นพบในรูปแบบอักษรต่างๆ อาทิ

  1. อักษรกระดองเต่า (甲骨文) คือ
  2. อักษรสำริด (金文) คือ
  3. อักษรจ้วน (篆文) คือ
  4. อักษรลี่ซู (隶书) คือ

—–กระทั่งได้พัฒนามาเป็นอักษรข่ายซู (楷书) คือ 取 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทุกรูปแบบล้วนปรากฏเป็นรูปมือที่ถือใบหูอยู่ สื่อถึงการตัดใบหู และขยายความถึงการได้สิ่งหนึ่งมาด้วยการใช้กำลัง ต่อมาความหมายของอักษร 取 ยังกินความกว้างขึ้น หมายรวมถึง การจับได้ การเรียกทวง การรับมา และการนำมาใช้

—–ในปัจจุบันอักษร 取 มักสื่อถึงการได้มาหรือการเลือกมา ซึ่งปรากฏในคำศัพท์ต่างๆ ที่พบเห็นบ่อย อาทิ 取款 (qǔ kuǎn ถอนเงิน) 取经 (qǔ jīng อัญเชิญพระไตรปิฎก) 取暖 (qǔ nuǎn ทำให้ร่างกายอบอุ่น) 取信 (qǔ xìn ได้รับความไว้วางใจ) 取证 (qǔ zhèng ค้นหาและเก็บหลักฐาน) 取景 (qǔ jǐng เลือกฉาก) 取消  (qǔ xiāo ยกเลิก) เป็นต้น