—–เมืองอู่ฮั่น (武漢) มีอีกชื่อหนึ่งว่าเจียงเฉิง (江城 เมืองแห่งแม่น้ำ) เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย (湖北) และเป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนกลางของประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และการคมนาคมของประเทศ เมืองอู่ฮั่นแบ่งเป็น 13 เขต มีพื้นที่ทั้งหมด 8,569.15 ตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) อยู่ที่ 1.48 ล้านล้านหยวน มีประชากรประมาณ 9 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อปลายปี ค.ศ. 2019) และประชากรที่มีภูมิลำเนานอกอู่ฮั่นอีกประมาณ 5 ล้านคน

—–เมืองอู่ฮั่นตั้งอยู่ทางตะวันออกบนพื้นที่ราบเจียงฮั่น (江漢平原) พื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซี (長江) มีแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำฮั่นเจียง (漢江) ไหลผ่านและตัดกันจนแบ่งเมืองออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตอู่ชาง (武昌) เขตฮั่นโข่ว (漢口) และเขตฮั่นหยาง (漢陽) พื้นที่ที่เป็นน้ำคิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด

แผนที่เมืองอู่ฮั่น

—–อู่ฮั่นมีฉายาว่า ‘ถนนเชื่อม 9 มณฑล’ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่กระจายไปมากกว่าครึ่งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเพียงเมืองเดียวของพื้นที่จีนตอนกลางที่มีเที่ยวบินบินตรงไปยัง 5 ทวีป

—–เมืองอู่ฮั่นเน้นพัฒนา 4 ด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางของประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง การค้าและโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

—–อู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมฉู่ (楚) ซากโบราณสถานผานหลงเฉิง (盤龍城遺址) มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 3,500 ปี ตั้งแต่ยุคชุนชิวจ้านกั๋ว (春秋戰國 770-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง (清 ค.ศ. 1616-1911) เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ทางทหารและการค้าทางตอนใต้ของจีนมาโดยตลอด

—–เหตุการณ์สำคัญของอู่ฮั่นได้แก่ การเปิดท่าเรือฮั่นโข่ว (漢口開埠) และกระบวนการพัฒนาชาติให้ทัดเทียมตะวันตก (洋務運動 ค.ศ. 1860-1890) เป็นการต่อยอดความเจริญทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองอู่ฮั่น เริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศ ส่งผลให้เมืองอู่ฮั่นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศจีนยุคใหม่ จนได้รับการขนานนามว่า ‘ชิคาโกแห่งโลกตะวันออก’ นอกจากนี้อู่ฮั่นยังเป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติซินไห่ (辛亥革命) หรือเหตุการณ์โค่นล้มราชวงศ์ชิงอีกด้วย

ชื่อภาษาไทย อู่ฮั่น
ชื่อภาษาจีน 武汉 (ตัวเต็ม 武漢)
ชื่อภาษาอังกฤษ Wuhan
ฉายา เมืองแห่งแม่น้ำ, ถนนเชื่อม 9 มณฑล, ชิคาโกแห่งโลกตะวันออก
ที่ตั้ง ตอนกลางของประเทศจีน มณฑลหูเป่ย (湖北省)
พื้นที่การปกครองระดับภูมิภาค 13 เขต
เบอร์พื้นที่ 027
รหัสไปรษณีย์ 430000
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตอนกลางของแม่น้ำแยงซี
พื้นที่ 8,569.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 9,083,500 คน (ปลายปี ค.ศ 2019)
สภาพอากาศ ภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อน
สนามบิน สนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ (武漢天河國際機場)
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (武漢大學) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (華中科技大學)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 1.48 ล้านล้านหยวน (ค.ศ. 2018 ปี)

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอู่ฮั่น

หอนกกระเรียนเหลือง

—–1. หอนกกระเรียนเหลือง (黃鶴樓) เป็นหอโบราณ 5 ชั้น สูง 51 เมตร สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 223 ในยุคสามก๊ก มีโครงสร้างเดิมเป็นไม้ แต่ในปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมในส่วนที่เสื่อมโทรมเพราะถูกเผาทำลาย โดยนำปูนและเหล็กมาสร้างใหม่แทน ภายในหอมีการจัดแสดงงานเขียนอักษรจีนและจิตรกรรมจีน เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมจีนโบราณ และถือเป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำแยงซีของชาวเมืองอีกด้วย

ทะเลสาปตงหู

—–2. ทะเลสาปตงหู (東湖) ถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ครอบคลุมพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทางทิศใต้ของแม่น้ำแยงซีบริเวณชานเมืองทางตะวันออกของเขตอู่ชาง (武昌) ถือเป็นทะเลสาบในเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน มีพื้นที่ทางน้ำ 33 ตารางกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของดอกซากุระ

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย

—–3. พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย (湖北博物馆) เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 จัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมกว่า 2 แสนชิ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีนิทรรศการอารยธรรมฉู่ งานไม้ไผ่ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ และผลิตภัณฑ์จากไหม

วัดกุยหยวน

—–4. วัดกุยหยวน (歸元寺) สร้างขึ้นเมื่อปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิงเมื่อปี ค.ศ. 1658 เป็นวัดพุทธนิกายเซนอันเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่มีชื่อเสียงของเมืองอู่ฮั่น ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวจีนและนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

เขาอู่ตังซาน

—–5. เขาอู่ตังซาน (武當山 เขาบู๊ตึ๊ง) จุดกำเนิดสุดยอดวิชากังฟูสายบู๊ตึ๊ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อ ค.ศ. 1994 เป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมจีนหลายสมัย ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า บนเขาบู๊ตึ๊งมีจุดที่น่าสนใจ เช่น วังไท่เหอกง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพร จุดบนสุดมีตำหนักทอง เห็นวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา

ถนนคนเดินเจียงฮั่น

—–6. ถนนคนเดินเจียงฮั่น หรือถนนคนเดินเมืองอู่ฮั่น (江漢路步行街) แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเดินเล่นยามค่ำคืนและเพลิดเพลินไปกับแสงสีต่างๆ มีร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง

โรงละคร The Han Show Theatre

—–7. โรงละคร The Han Show Theatre (漢秀劇場) โรงละครแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอู่ฮั่น มีอาคารและการแสดงทางน้ำ การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคมไฟสีแดงแบบจีน ในยามค่ำคืนที่นี่จะสวยงามตระการตา

เรื่องโดย หลิวเฟินเฟิน