—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.26 กันเลยค่ะ

 

กรรมตามสนอง

กรรมตามสนอง ภาษาจีนใช้คำว่า 遭报应 zāo bào yìng

 

ตัวอย่าง
做坏事的人小心遭报应
Zuò huài shì de rén xiǎo xīn zāo bào yìng.
คนทำชั่วระวังกรรมตามสนอง

 

杀生的人究竟怕不怕遭报应
Shā shēng de rén jiū jìng pà bù pà zāo bào yìng?
คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แท้จริงแล้วกลัวกรรมตามสนองหรือไม่?

 

他被警察抓走了,遭报应的时候来了。
Tā bèi jǐng chá zhuā zǒu le, zāo bào yìng de shí hòu lái le.
เขาถูกตำรวจจับไปแล้ว เวลาที่กรรมตามสนองมาถึงแล้ว

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา