จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.45 กันเลยค่ะ

 

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ ภาษาจีนใช้คำว่า 有人情味 yǒu rén qíng wèi  หรือ 有人情味儿  yǒu rén qíng wèi ér

 

ตัวอย่าง
泰国人有人情味
Tài Guó rén yǒu rén qíng wèi.
คนไทยมีน้ำใจ

 

王芳是个有人情味的人。
Wáng Fāng shì gè yǒu rén qíng wèi de rén.
หวังฟางเป็นคนมีน้ำใจ

 

这种做法使他看起来更有人情味儿
Zhèng zhǒng zuò fǎ shǐ tā kàn qǐ lái gèng yǒu rén qíng wèi ér.
การกระทำเช่นนี้ ทำให้เขาดูมีน้ำใจยิ่งขึ้น

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา