จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.47 กันเลยค่ะ

 

โชว์ออฟ

โชว์ออฟ หรือ โชว์พาว ในความหมายว่า โอ้อวดความสามารถ ภาษาจีนใช้คำว่า 炫技 xuàn jì หรือ 炫弄 xuàn nòng

 

ตัวอย่าง
宋财骑摩托车时爱炫技
Sòng Cái qí mó tuō chē shí aì xuàn jì.

宋财骑摩托车时爱炫弄
Sòng Cái qí mó tuō chē shí aì xuàn nòng.
สมชายชอบโชว์ออฟขณะขี่มอเตอร์ไซค์

 

宋财经常在女孩子面前炫技
Sòng Cái jīng cháng zài nǚ hái zi miàn qián xuàn jì.

宋财经常在女孩子面前炫弄
Sòng Cái jīng cháng zài nǚ hái zi miàn qián xuàn nòng.
สมชายมักจะโชว์ออฟต่อหน้าสาวๆ

 

[1]宋财炫技时不小心滑倒了。
Sòng Cái xuàn jì shí bù xiǎo xīn huá dǎo le.
ขณะที่โชว์ออฟ สมชายไม่ทันระวังจึงลื่นล้มลง

 

宋财炫弄摩托车技时滑倒了。
Sòng Cái xuàn nòng mó tuō chē jì shí huá dǎo le.
ขณะที่โชว์ออฟฝีมือการขี่มอเตอร์ไซด์ สมชายลื่นล้มลง

*************************

[1] สังเกตความแตกต่างของคำไทยที่แปลมาจากตัวอย่างประโยค

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา