—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.10 กันเลยค่ะ

 

ทวงหนี้

ทวงหนี้ มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า  讨债  tǎo zhài    

 

ตัวอย่าง
宋财怕债主上门讨债
Sòng Cái pà zhài zhǔ shàng mén tǎo zhài.
สมชายกลัวเจ้าหนี้ทวงหนี้ถึงบ้าน

 

不想被别人讨债就不要借债。
Bù xiǎng bèi bié rén tǎo zhài jiù bù yào jiè zhài.
ไม่อยากถูกคนอื่นทวงหนี้ก็อย่าได้กู้หนี้ยืมสิน

 

他的工作是替债主讨债
Tā de gōng zuò shì tì zhài zhǔ tǎo zhài.
งานของเขาคือทวงหนี้แทนเจ้าหนี้

 

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ :

向 + คนใดคนหนึ่ง + 讨债
xiàng … tǎo zhài
ทวงหนี้กับ…

 

跟 + คนใดคนหนึ่ง  + 讨债
gēn … tǎo zhài
ทวงหนี้กับ…

 

ตัวอย่าง
宋财最怕的是:债主讨债
Sòng Cái zuì pà de shì: Zhài zhǔ xiàngtǎo zhài.

宋财最怕的是:债主讨债
Sòng Cái zuì pà de shì: Zhài zhǔ gēntǎo zhài.
คำแปล :  ที่สมชายกลัวที่สุด คือ เจ้าหนี้ทวงนี้กับเขา

 

他欠你钱,你向他讨去,干吗讨债
Tā qiàn nǐ qián, nǐ xiàng tā tǎo qù, gàn má xiàng tǎo zhài?

他欠你钱,你向他讨去,干吗讨债
Tā qiàn nǐ qián, nǐ xiàng tā tǎo qù, gàn má gēntǎo zhài?     
คำแปล : เขาติดเงินนาย นายไปทวงกับเขาสิ มาทวงหนี้กับฉันทำไม?

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา