—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.39 กันเลยค่ะ

 

 

โลภมาก

โลภมาก มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  贪心 tān xīn

 

ตัวอย่าง
这孩子太贪心了,什么都想要。
Zhè hái zǐ tài tān xīn le,shén me dōu xiǎng yào.
เด็กคนนี้โลภมากเกินไป อะไรก็อยากได้

 

做人别贪心贪心会害了自己。
Zuò rén bié tān xīn,tān xīn huì hài le zì jǐ.
(เกิด) เป็นคนอย่าละโมบ ความละโมบโลภมากจะทำร้ายตัวเอง

 

********************************

 เกร็ดความรู้

คำว่า 贪心 มักต่อท้ายด้วยคำว่า 不足 เป็น 贪心不足 (tān xīn bù zú โลภมากไม่รู้จักพอ) มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 贪得无厌 (tān dé wú yàn  อยากได้ไม่รู้จักหยุด)

 

ตัวอย่าง
明达是个贪心不足的人。
Míng Dá shì gè tān xīn bù zú de rén.

明达是个贪得无厌的人。
Míng Dá shì gè tān dé wú yàn de rén.
หมิงต๋าเป็นคนโลภมากไม่รู้จักพอ

 

明达贪心不足的性子丝毫没变。
Míng Dá tān xīn bù zú de xìng zǐ sī háo méi biàn.

明达贪得无厌的性子丝毫没变。
Míng Dá tān dé wú yàn de xìng zǐ sī háo méi biàn.
นิสัยโลภมากไม่รู้จักพอของหมิงต๋าไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิด

 

对于贪心不足的人来说,这些钱肯定不够。
Duì yú tān xīn bù zú de rén lái shuō,zhè xiē qián kěn dìng bù gòu.

对于贪得无厌的人来说,这些钱肯定不够。
Duì yú tān dé wú yàn de rén lái shuō,zhè xiē qián kěn dìng bù gòu.
สำหรับคนโลภมากไม่รู้จักพอ เงินจำนวนนี้ไม่พอแน่นอน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา