อุทยานภูผาหินแดงตานเสียแห่งมณฑลกวางตุ้ง

2020-07-22T14:09:01+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาสูงชัน สายน้ำอันเชี่ยวกราด ที่ราบกว้างใหญ่ แต่น้อยคนที่จะรู้จักลักษณะภูมิประเทศแบบตานเสีย