chīxiāng

HomeTag:chīxiāng

ศัพท์จีนนอกตำรา — เนื้อหอม

2022-02-15T09:46:24+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2022|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำศัพท์นอกตำรา มาให้อ่านกัน

ศัพท์จีนนอกตำรา — เนื้อหอม

2021-10-11T14:18:47+07:00ตุลาคม 21st, 2021|

คำศัพท์จีน ยิ่งเรียน ยิ่งยาก ยิ่งเยอะ อีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย แม้แต่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสอนให้รู้คำศัพท์ได้หมด ดังนั้นอาศรมสยาม-จีนวิทยาจึงได้รวบรวมคำศัพท์นอกตำรา มาให้อ่านกัน

Go to Top