—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.24 กันเลยค่ะ

 

 เนื้อหอม

เนื้อหอม ภาษาจีนใช้คำว่า 吃香 chī xiāng ซึ่งอุปมาถึง เป็นที่นิยม เป็นที่ต้องการ ได้รับความนิยม หรือได้รับความสำคัญ

ตัวอย่าง
这种产品在泰国很吃香
Zhè zhǒng chǎn pǐn zài Tài Guó hěn chī xiāng.
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย

 

复古服饰再度吃香时尚界。
Fù gǔ fú shì zài dù chī xiāng shí shàng jiè.
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายย้อนยุคได้รับความนิยมในวงการแฟชั่นอีกครั้ง

 

她是当今最吃香的电视节目主持人。
Tā shì dāng jīn zuì chī xiāng de diàn shì jié mù zhǔ chí rén.
เธอเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เนื้อหอม ที่สุดในเวลานี้

 

电脑人才在劳工市场上越来越吃香
Diàn nǎo rén cái zài láo gōng shì chǎng shang yuè lái yuè chī xiāng.
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์นับวันยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา