การแปล

สรุปการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาตนสู่ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สำหรับผู้สนใจงานล่าม”

2021-04-29T13:44:32+07:00เมษายน 29th, 2021|

ล่าม คือ บุคคลผู้เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรมด้วยวาจา ณ สถานที่และทันที การล่ามคือแขนงหนึ่งของการแปล เป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นทางสู่ภาษาปลายทางโดยผ่านการพูด

สรุปการบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา”

2021-02-25T14:42:45+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2021|

การจัดเรียนการสอนวิชาการแปลรวมถึงวิชาล่ามในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งได้หลากหลายซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ของผู้เรียนที่แตกต่างกันไป

Go to Top