—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.32 กันเลยค่ะ

 

พูดตรงประเด็น

พูดตรงประเด็น มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า 说中要害  shuō zhòng yào hài

 

ตัวอย่าง
总经理的话句句说中要害
Zǒng jīng lǐ de huà jù jù shuō zhòng yào hài.
คำพูดของผู้จัดการใหญ่พูดตรงประเด็นทุกคำ

 

他给你提的建议,真是说中要害了。
Tā gěi nǐ tí de jiàn yì,zhēn shì shuō zhòng yào hài le.
คำแนะนำที่เขาเสนอต่อคุณ พูดตรงประเด็นจริงๆ

 

说中要害了,资金来源是最大的困难。
shuō zhòng yào hài le, zī jīn lái yuán shì zuì dà de kùn nán.
คุณพูด (ได้) ตรงประเด็น การได้มาซึ่งเงินทุนเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่สุด

 

****************************************

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้

没 + 说中要害
méi shuō zhòng yào hài
พูดไม่ตรงประเด็น

ตัวอย่าง
王明说了半天也没说中要害
Wáng Míng shuō le bàn tiān yě méi shuō zhòng yào hài.
หวังหมิงพูดมาตั้งค่อนวันก็พูดไม่ตรงประเด็นเสียที

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา