——ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

——ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

——อ่านได้ใน Ep.20 กันค่ะ

 

เสียคำพูด

 

ความหมายโดยตรง :

——‘เสียคำพูด’ ในความหมายว่า  ไม่ได้ทำตามที่พูดไว้ หรือกลับคำ / เสียสัจจะ  ภาษาจีนใช้คำว่า  食言

คำศัพท์    食言    shí yán    เสียคำพูด / กลับคำ / เสียสัจจะ

 

ตัวอย่าง

对不起!这次是我食言了。
Duì bù qǐ!Zhè cì shì wǒ shí yán le.
ขอโทษครับ  ครั้งนี้เป็นผมที่เสียคำพูด (กลับคำ / เสียสัจจะ)


如果他答应帮忙,他就不会食言
Rú guǒ tā dā yìng bāng máng,tā jiù bú huì shí yán.
ถ้าเขารับปากช่วยเหลือ  เขาก็จะไม่เสียคำพูด (กลับคำ / เสียสัจจะ)

 

人人都知道他不是一个轻易食言的人。
Rén rén dōu zhī dào tā bù shì yī gè qīng yì shí yán de rén.
ทุกคนต่างรู้ว่า เขาไม่ใช่คนที่เสียคำพูด (กลับคำ / เสียสัจจะ) ง่าย ๆ

 

*******************************

เกร็ดน่ารู้

——คนเราเมื่อเสียคำพูด กลับคำ หรือเสียสัจจะ ก็จะขาดความน่าเชื่อถือ

——ส่วนคำว่า ‘ขาดความน่าเชื่อถือ’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า   失信   

 

คำศัพท์     失信    shī xìn    ขาดความน่าเชื่อถือ

 

ตัวอย่าง                                                                                                 

食言是导致我们失信于人的原因之一。
Shí yán shì dǎo zhì wǒ men shī xìn yú rén de yuán yīn zhī yī.
การเสียสัจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราขาดความน่าเชื่อถือจากผู้อื่น

 

造成一个人失信的重要原因就是食言
Zào chéng yī gè rén shī xìn de zhòng yào yuán yīn jiù shì shí yán.
สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนคนหนึ่งขาดความน่าเชื่อถือ ก็คือ การเสียสัจจะ

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]