—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.5 กันเลยค่ะ

 

อกหัก

‘อกหัก’ ในความหมายว่า ผิดหวังเรื่องความรัก ภาษาจีนใช้คำว่า 失恋  shī liàn 

ตัวอย่าง
张明失恋了。
Zhāng Míng shī liàn le.
จางหมิงอกหัก   (จางหมิงอยู่ในอาการอกหัก)

 

他喝酒以摆脱失恋带来的痛苦。
Tā hē jiǔ yǐ bǎi tuō shī liàn dài lái de tòng kǔ. 
เขาดื่มเหล้าเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์จากการอกหัก     

 

事实上,喝酒无助于改善失恋者的心态。
Shì shí shàng,hē jiǔ wú zhù yú gǎi shàn shī liàn zhě de xīn tài.
อันที่จริง การดื่มสุราไม่ได้ช่วยให้คนอกหกมีสภาพจิตใจดีขึ้น

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา