จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.62 กันเลยค่ะ

 

 โกรธ

โกรธ มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า 生气 shēng qì

 

ตัวอย่าง
你说实话吧,我不会生气的。
Nǐ shuō shí huà ba,wǒ bù huì shēng qì de.
คุณพูดความจริงเถอะ  ผมจะไม่โกรธ

 

弟弟不听话,天天惹妈妈生气
Dì di bù tīng huà,tiān tiān rě mā ma shēng qì.
น้องชายไม่เชื่อฟัง วันๆ ทำให้คุณแม่โกรธ

 

车内的音响被小偷撬走了,他非常生气
Chē nèi de yīn xiǎng bèi xiǎo tōu qiào zǒu le,tā fēi cháng shēng qì.
เครื่องเสียงในรถคันใหม่ถูกโจรงัดไป เขาโกรธมาก

 

*********************

เกร็ดน่ารู้ 

คำว่า 生气  shēng qì ยังใช้ในความหมายของลักษณะอาการโกรธเพื่อให้คนอื่นมาง้อ ซึ่งตรงกับภาษาไทยคำว่า ‘งอน’

ตัวอย่าง
只是随口一句话,她就生气了。
Zhǐ shì suí kǒu yī jù huà, tā jiù shēng qì le.
ก็แค่คำพูดธรรมดาคำเดียว เธอก็งอนเสียแล้ว

 

รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

生…的气                 跟…生气
shēng…qì               gēn…shēng qì
โกรธ / งอน (ใครบางคน)

ตัวอย่าง
好太太,我道歉!别的气了。
Hǎo tài tai,wǒ dào qiàn!Bié shēng de qì le.
ภรรยาคนดี ผมขอโทษ! อย่าโกรธผมเลยนะ

 

爷爷脾气暴躁,可奶奶从不生气
Yé ye pí qì bào zào,kě nǎi nai cóng bù gēn shēng qì.
คุณปู่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว แต่คุณย่าไม่เคยงอนท่านเลย

 

ตัวอย่างบทสนทนา
(A ถาม B ถึงสาเหตุที่ C อยู่ ๆ ก็แสดงอาการงอน)

A :      她怎么了?
Tā zěn me le?
เธอเป็นอะไรหรือ?

B :      没给她买手表,正的气呢。
 Méi gěi tā mǎi shǒu biǎo, zhèng shēngde ne.

หรือ

没给她买手表,正生气呢。
  Méi gěi tā mǎi shǒu biǎo, zhèng gēnshēng qì ne.
ไม่ได้ซื้อนาฬิกาข้อมือให้เธอ เลยกำลังงอนผมอยู่

(A จึงอาสาไปง้องอน ซึ่งประโยคที่ใช้มีหลายรูปแบบดังนี้)

A :      别生气了。            Bié shēng qì le.            อย่างอนเลย

的气了。   Bié shēng de qì le.    อย่างอนเขาเลย

生气了。   Bié gēn shēng qì le.    อย่างอนเขาเลย

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา