—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.27 กันเลยค่ะ

 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับภาษาจีนคำว่า 善有善报,恶有恶报 shàn yǒu shàn bào,è yǒu è bào

 

ตัวอย่าง
这样叫作 “善有善报,恶有恶报”。
Zhè yàng jiào zuò “shàn yǒu shàn bào,è yǒu è bào”.
แบบนี่เรียกว่า ‘ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

 

善有善报,恶有恶报” 这句话,你信了吗?
Shàn yǒu shàn bào,è yǒu è bào” zhè jù huà,nǐ xìn le ma? 
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว’ ประโยคนี้ นายเชื่อแล้วยัง?

 

善有善报,恶有恶报”,总有一天会报应的。
Shàn yǒu shàn bào,è yǒu è bào” ,zǒng yǒu yī tiān huì bào yīng de.
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว’ ต้องมีสักวันหนึ่งที่กรรมตามสนอง

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา