—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.30 กันค่ะ

 

อคติ

ความหมายโดยตรง :    ‘อคติ’  ภาษาจีนใช้คำว่า   偏见 หรือ   成见

คำศัพท์      偏见  piān jiàn      หรือ     成见   chéng  jiàn   อคติ

 

ตัวอย่าง

他这个人不曾对任何人有过偏见
Tā zhè gè rén bù céng duì rèn hé rén yǒu guò piān jiàn.
เขาคนนี้ไม่เคยมีอคติกับใคร

他这个人不曾对任何人有过成见
Tā zhè gè rén bù céng duì rèn hé rén yǒu guò chéng  jiàn.
เขาคนนี้ไม่เคยมีอคติกับใคร

 

对待同事要胸怀大度,不应有任何偏见
Duì dài tóng shì yào xiōng huái dà dù,bù yīng yǒu rèn hé piān jiàn.
การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานต้องมีจิตใจกว้างขวาง  ไม่ควรมีอคติใด ๆ

对待同事要胸怀大度,不应有任何成见
Duì dài tóng shì yào xiōng huái dà dù,bù yīng yǒu rèn hé chéng  jiàn.
การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานต้องมีจิตใจกว้างขวาง  ไม่ควรมีอคติใด ๆ

 

你越对别人有偏见,别人就越不跟你合作。
Nǐ yuè duì bié rén yǒu piān jiàn,bié rén jiù yuè bù gēn nǐ hé zuò.
คุณยิ่งมีอคติกับคนอื่น คนอื่นก็ยิ่งไม่ร่วมมือกับคุณ

你越对别人有成见,别人就越不跟你合作。
Nǐ yuè duì bié rén yǒu chéng jiàn,bié rén jiù yuè bù gēn nǐ hé zuò.
คุณยิ่งมีอคติกับคนอื่น คนอื่นก็ยิ่งไม่ร่วมมือกับคุณ

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา