—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.17 กันค่ะ

 

ส่งเดช

ความหมายโดยตรง :

’ทำอะไรส่งเดช’ ภาษาจีนใช้รูปแบบ    乱 + คำกริยา   

กริยาวลี    乱 + (คำกริยา)   luàn          …..ส่งเดช

 

ตัวอย่าง

你别乱踢球呀,射门对准一点。
Nǐ bié luàn tī qiú ya,shè mén duì zhǔn yī diǎn.
คุณอย่าเตะลูกบอลส่งเดชสิ  ยิงให้ตรงประตูหน่อย

 

这班学生真糟糕!作业都是乱做了事。
Zhè bān xué shēng zhēn zāo gāo! Zuò yè dōu shì luàn zuò liǎo shì.
นักศึกษาห้องนี้แย่จริง ๆ  การบ้านต่างทำส่งเดชแบบขอไปที

 

门柄坏了,等待修理,请别乱撬
Mén bǐng huài le,děng dài xiū lǐ, qǐng bié luàn qiào.
ลูกบิดประตูเสีย  รอการซ่อมแซม  กรุณาอย่างัดส่งเดช

 

你不能那样乱讲话,把人家的名声破坏了。
Nǐ bù néng nà yàng luàn jiǎng huà,bǎ rén jiā de míng shēng pò huài le.
คุณพูดจาส่งเดชอย่างนั้นไม่ได้  ทำชื่อเสียงคนอื่นเสียหายหมดแล้ว

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา