—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.41 กันเลยค่ะ

 

 

ช่างพูด

ช่างพูด ในความหมายว่า พูดเก่ง คุยเก่ง และมีศิลปะในการพูดจา ภาษาจีนมีหลายคำให้เลือกใช้ตามบริบทที่
เหมาะสม ดังนี้

 

♠ เมื่อกล่าวถึงเด็กที่มีลักษณะช่างพูด ช่างเจรจา จะใช้ 伶牙俐齿 líng yá lì chǐ หรือ 能说会道 néng shuō huì dào ซึ่งทั้ง 2 คำมีความหมายใกล้เคียงกัน

ตัวอย่าง
马妮是一个伶牙俐齿的孩子。
Mǎ Nī shì yí gè líng yá lì chǐ de hái zi.

马妮是一个能说会道的孩子。
Mǎ Nī shì yí gè néng shuō huì dào de hái zi.
มานีเป็นเด็กช่างพูด

 

♥ เมื่อกล่าวถึงผู้ใหญ่ที่มีลักษณะช่างพูด มีศิลปะในการพูดจา จะใช้ 能说会道 néng shuō huì dào หรือ 健谈 jiàn tán ซึ่งทั้ง 2 คำมีความหมายใกล้เคียงกัน

ตัวอย่าง
宋财是一个能说会道的人。
Sòng Cái shì yí gè néng shuō huì dào de rén.

宋财是一个健谈的人。
Sòng Cái shì yí gè  jiàn tán de rén.
สมชายเป็นคนช่างพูด

 

 

ข้อสังเกต:   能说会道 néng shuō huì dào ใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ตัวอย่าง
这孩子能说会道,深得爷爷奶奶宠爱。
Zhè hái zi néng shuō huì dào,shēn dé yé ye nǎi nai chǒng ài.
เด็กคนนี้ช่างพูด ได้รับความรักความแอนดูจากคุณปู่คุณย่าเป็นอย่างมาก

 

瓦妮能说会道,宣传工作可以交给她。
Wā Nī néng shuō huì dào,xuān chuán gōng zuò kě yǐ jiāo gěi tā.
วาณีช่างพูด งานด้านประชาสัมพันธ์มอบหมายให้เธอได้

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา