—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.24 กันค่ะ

 

หัวคะแนน

ความหมายโดยตรง :

‘หัวคะแนน’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  拉票人 

คำศัพท์    拉票人     lā piào rén     หัวคะแนน

拉   lā       หมายถึง ดึง ในที่นี้ย่อมาจากคำว่า    拉拢  lā lǒng  หมายถึง โน้มน้าวคนอื่นให้สนับสนุนตน

   piào   หมายถึง ตั๋ว ในที่นี้ย่อมาจากคำว่า   选票  หมายถึง บัตรเลือกตั้ง

人   rén     หมายถึง คน

 

ตัวอย่าง

这次选举工会主席,请你为我当拉票人好吗?
Zhè cì xuǎn jǔ gōng huì zhǔ xí,qǐng nǐ wèi wǒ dāng lā piào rén hǎo ma?
การเลือกตั้งประธานสหภาพแรงงานครั้งนี้  คุณเป็นหัวคะแนนให้ผมได้ไหม?

 

政治家参选,各自的拉票人之间也展开了一场竞争。
Zhèng zhì jiā cān xuǎn,gè zì de lā piào rén zhī jiān yě zhǎn kāi le yī chǎng jìng zhēng.
นักการเมืองลงเลือกตั้ง  หัวคะแนนของแต่ละฝ่ายก็เปิดศึกการแข่งขันระหว่างกัน

 

有人投诉说,一名拉票人正在给选民发钱买选票。
Yǒu rén tóu sù shuō,yī míng lā piào rén zhèng zài gěi xuǎn mín fā qián mǎi xuǎn piào.
มีคนร้องเรียนว่า  มีหัวคะแนนคนหนึ่งกำลังแจกเงินให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อซื้อเสียง

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา