(2023年7月刊  


bú         shì      nà        kuài     liào

สำนวน                           不是        那         块        料

แปลทีละคำศัพท์          ไม่ใช่       นั้น        ชิ้น      วัสดุ

ไม่ใช่วัสดุชิ้นนั้น

แปลเอาความ                 ไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังที่คาดหวังไว้ / (มีคุณสมบัติ) ไม่เหมาะกับ…

คำอธิบายเพิ่มเติม        เป็นสำนวนภาษาปาก มีความหมายแฝงว่า ไม่มีพรสวรรค์ในด้านนั้นๆ โดย 料 liào

ในที่นี้อุปมาถึงทักษะ ความสามารถพิเศษ หรือบุคคลที่ถนัดหรือชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 

รูปแบบการใช้อื่นๆ ที่พบบ่อย

 1. 不是…的料             bú shì…de liào
 2. 不是…的那块料     bú shì…de nà kuài liào
 3. …是不是那块料? …shì bú shì nà kuài liào?    …ใช่หรือไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม?

 

ตัวอย่าง

 1. 不是那块料,您找别人来当厂长吧。

bú shì nà kuài liào, nín zhǎo bié rén lái dāng chǎng zhǎng ba.

ผมไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสม ท่านหาคนอื่นมารับตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเถอะครับ

 

 1. 相信我,你不是学理科的料,选修艺术吧。

Xiāng xìn wǒ, nǐ bú shì xué lǐ kē de liào, xuǎn xiū yì shù ba.

เชื่อฉันเถอะ คุณไม่เหมาะกับเรียนสายวิทย์ เลือกเรียนสายศิลป์เถอะ

 

 1. 是不是那块料,其实你自己最清楚。

shì bú shì nà kuài liào, qí shí nǐ zì jǐ zuì qīng chǔ.

คุณใช่หรือไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม แท้จริงแล้วตัวคุณเองรู้ดีที่สุด

 

       bú        shì      shěng       yóu        de           dēng

สำนวน                         不        是          省            油          的            灯

แปลทีละคำศัพท์        ไม่        ใช่    ประหยัด     น้ำมัน       ที่          ตะเกียง

ไม่ใช่ตะเกียงที่ประหยัดน้ำมัน

แปลเอาความ              ไม่ใช่ย่อย / (คน) เอาเรื่อง / (คน) ร้ายกาจ

คำอธิบายเพิ่มเติม      สำนวนนี้ใช้บอกลักษณะนิสัยของคนที่ไม่ยอมคน ไม่ลดละ มักใช้ในเชิงลบ  บางบริบทใช้ตำหนิต่อว่าบุคคลที่สนิทสนมกันได้

 

ตัวอย่าง

 1.   看模样,这人恐怕不是省油的灯

    Kàn mú yàng, zhè rén kǒng pà bú shì shěng yóu de dēng.

ดูจากลักษณะแล้ว เจ้านี่คงจะไม่ใช่ย่อย (เป็นคนร้ายกาจ)

 1. 明知那女贩不是省油的灯,你还敢去惹她。

Míng zhī nà nǚ fàn bú shì shěng yóu de dēng, nǐ hái gǎn qù rě tā.

รู้ทั้งรู้ว่าแม่ค้านั่นเป็นคนเอาเรื่อง คุณยังกล้าไปยั่ว (โมโห) เธออีก

 

 1. 你们这些年轻人,哪个也不是省油的灯

   Nǐ men zhè xiē nián qīng rén, nǎ gè yě bú shì shěng yóu de dēng.

วัยรุ่นอย่างพวกนาย ไม่มีคนไหนที่ไม่ร้ายกาจหรอก


ศัพท์และสำนวนน่ารู้  实用惯用语 

หนักไม่เอา เบาไม่สู้

拈轻怕重

niān qīng pà zhòng

 

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ หมายถึง ไม่มีความอดทนที่จะทำงาน เกียจคร้านต่องานทุกชนิด เลือกเฉพาะงานเบางานง่าย เกี่ยงงาน หรือหลีกเลี่ยงงานหนักงานยาก คล้ายกับภาษาจีนว่า 拈轻怕重 niān qīng pà zhòng  โดยคำว่า 拈 ในที่นี้หมายถึง หยิบจับด้วยนิ้วมือเพียงสองสามนิ้ว 轻 หมายถึง เบา 怕 หมายถึง กลัว และ重หมายถึง หนัก

 

ตัวอย่าง

 1. 这人拈轻怕重,什么工作都不想干。

Zhè rén niān qīng pà zhòng, shén me gōng zuò dōu bù xiǎng gàn.

คนนี้หนักไม่เอา เบาไม่สู้ งานอะไรๆ ก็ไม่อยากทำ

 1. 工作时拈轻怕重,娱乐时却不辞劳苦。

Gōng zuò shí niān qīng pà zhòng, yú lè shí què bù cí láo kǔ.

เวลาทำงานหนักไม่เอา เบาไม่สู้ เวลาบันเทิงกลับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย

 1. 拥有拈轻怕重的职员是公司的不幸。

Yōng yǒu niān qīng pà zhòng de zhí yuán shì gōng sī de bú xìng.

การมีพนักงานที่หนักไม่เอา เบาไม่สู้ถือเป็นความโชคร้ายของบริษัท

 

 1. 若想学习技能,就要改掉拈轻怕重的习惯。

Ruò xiǎng xué xí jì néng, jiù yào gǎi diào niān qīng pà zhòng de xí guàn.

หากต้องการเรียนรู้วิชาฝีมือ ก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยแบบหนักไม่เอา เบาไม่สู้

หนักเอาเบาสู้

任劳任怨

rèn láo rèn yuàn

 

หนักเอาเบาสู้ หมายถึง อดทนและขยันทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนัก หรืองานเบา ขยันขันแข็ง ไม่เกี่ยงงาน คล้ายกับภาษาจีนว่า 任劳任怨  rèn láo rèn yuàn โดยคำว่า 任 หมายถึง แบกรับ (งาน หรือความรับผิดชอบ) 劳 หมายถึง ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย หรือยากลำบาก และ 怨 หมายถึง ตำหนิ ติเตียน

 

ตัวอย่าง

 1. 我父母很勤劳,他们是任劳任怨的人。

Wǒ fù mǔ hěn qín láo, tā men shì rèn láo rèn yuàn de rén.

พ่อแม่ฉันขยันมาก พวกท่านเป็นคนหนักเอาเบาสู้

 1. 盖立工作任劳任怨,不久就升职了。

Gài lì gōng zuò rèn láo rèn yuàn, bù jiǔ jiù shēng zhí le.

ไกรฤทธิ์ทำงานหนักเอาเบาสู้ ไม่นานก็ได้เลื่อนตำแหน่ง

 1. 拥有任劳任怨的职员是公司的幸运。

Yǒng yǒu rèn láo rèn yuàn de zhí yuán shì gōng sī de xìng yùn.

การมีพนักงานที่หนักเอาเบาสู้ถือเป็นความโชคดีของบริษัท

 

 1. 妈妈煮饭洗衣做家务,任劳任怨,从不叫苦。

Mā ma zhǔ fàn xǐ yī zuò jiā wù, rèn láo rèn yuàn, cóng bú jiào kǔ.

คุณแม่หุงข้าวซักผ้าทำงานบ้าน หนักเอาเบาสู้ ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย

 

 

สนทนาพาที 常用口语

 

管它反正

guǎn tā…fǎn zhèng …

…ก็ช่าง  อย่างไรเสีย… / …ก็ช่าง  ยังไง

 

โครงสร้างประโยค ‘管它…反正…’ ใช้ในกรณีที่ต้องการยืนยันเจตจำนง โดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร เช่น 1.ไกลหรือไม่ก็ช่าง อย่างไรเสียฉันก็จะไปวันนี้  2.สำเร็จหรือไม่ก็ช่าง อย่างไรเสียผมต้องจีบเธอให้ได้

‘管它…反正…’ มีความหมายว่า ‘…ก็ช่าง อย่างไรเสีย…’ หรือ ‘…ก็ช่าง ยังไง…’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 管它远不远,反正我就要今天去。

Guǎn tā yuǎn bù yuǎn, fǎn zhèng wǒ jiù yào jīn tiān qù.

ไกลหรือไม่ก็ช่าง อย่างไรเสียฉันก็จะไปวันนี้

 

 1. 管它成不成,反正我要把她追到手。

Guǎn tā chéng bù chéng, fǎn zhèng wǒ yào bǎ tā zhuī dào shǒu.

สำเร็จหรือไม่ก็ช่าง อย่างไรเสียผมต้องจีบเธอให้ได้

 

 1. 管它谁错,反正每个人都要被罚。

Guǎn tā shuí cuò, fǎn zhèng měi gè rén dōu yào bèi fá.

ใครผิดก็ช่าง อย่างไรเสียทุกคนก็ต้องถูกลงโทษ

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(นักศึกษา B ยืนยันจะซื้อเสื้อผ้าตัวที่ถูกใจโดยไม่ฟังคำทักท้วงของเพื่อน)

A:   你要买这件衣服吗?我觉得不太漂亮。

   Nǐ yào mǎi zhè jiàn yī fú ma?Wǒ jué de bú tài piào liàng.

คุณจะซื้อเสื้อตัวนี้หรือ ฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่

B:   管它漂不漂亮,反正我就喜欢。

Guǎn tā piào bú piào liàng, fǎn zhèng wǒ jiù xǐ huān.

สวยหรือไม่ก็ช่าง ยังไงฉันก็ชอบ

A:   价钱也很贵哦!

         Jià qián yě hěn guì o!

ราคาก็แพงมากนะ!

B:   管它贵不贵,反正我就要买。

Guǎn tā guì bú guì, fǎn zhèng wǒ jiù yào mǎi.

แพงหรือไม่ก็ช่าง ยังไงฉันก็จะซื้อ