จ-

—– เคยเป็นกันไหม นึกคำกริยาคำนี้เป็นภาษาไทย แล้วอยากพูด อยากแปลเป็นภาษาจีน แต่นึกไม่ออก ที่หามาก็ไม่รู้จะถูกไหม หรือใช้ยังไง ทำให้ไม่กล้าพูด กลัวจะผิด กลัวคนฟังไม่เข้าใจ ทำให้ภาษาพัฒนาได้ยากขึ้น

ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำกริยาต่างๆ ขึ้นมาในหัวข้อ “คำกริยาน่ารู้” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น 0^0

 

–> Ep.52 ^o^  

โค้งคำนับ

 

โค้งคำนับ  ภาษาจีนใช้คำว่า 鞠躬  jū gōng

 

บทสนทนา

A:  日本人初次见面行鞠躬礼,你们呢?
      Rì Běn rén chū cì jiàn miàn xíng jū gōng lǐ, nǐ men ne?
คนญี่ปุ่นพบกันครั้งแรกจะโค้งคำนับให้กัน พวกคุณล่ะครับ?

B:  我们泰国人行合十礼
     Wǒ men Tài guó rén xíng hé shí lǐ.
พวกเราคนไทยจะพนมมือไหว้ครับ

A:  你知道中国人的见面礼仪吗?
      Nǐ zhī dào Zhōng guó rén de jiàn miàn lǐ yí ma?
คุณทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนเมื่อพบกันไหมครับ?

B:  知道。他们见面时行握手礼
     Zhī dào. Tā men jiàn miàn shí xíng wò shǒu lǐ.
ทราบครับ เมื่อพบกันพวกเขาจะจับมือทักทายกันครับ

 

คำศัพท์น่ารู้

鞠躬                            jū gōng                           โค้งคำนับ

行合十礼                    xíng hé shí lǐ                    พนมมือไหว้

行握手礼                    xíng wò shǒu lǐ              จับมือทักทาย

 

เกร็ดความรู้ :

โครงสร้าง 行…礼 เป็นโครงสร้างที่ใช้กล่าวทักทายแสดงความเคารพและความมีมารยาท คำที่ใส่ลงในช่องว่างเป็นวิธีการทักทาย เช่น 握手 จับมือ เป็นต้น

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

8