—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.26 กันค่ะ

 

หัวหอก

ความหมายโดยตรง :     ‘หัวหอก’  ในความหมายว่า บุคคล / กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน / องค์กร ที่นำผู้อื่นไปก่อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภาษาจีนใช้คำว่า  急先锋

คำศัพท์     急先锋    jí xiān fēng

 

ตัวอย่าง

他是引领公司业务迈向国际化的急先锋
Tā shì yǐn lǐng gōng sī yè wù mài xiàng guó jì huà de jí xiān fēng.
เขาเป็นหัวหอกในการนำพาธุรกิจของบริษัทก้าวสู่ความเป็นสากล

 

我们的公司将成为经营环保业务的急先锋
Wǒ men de gōng sī jiāng chéng wéi jīng yíng huán bǎo yè wù de jí xiān fēng.         
บริษัทของเราจะเป็นหัวหอกในการดำเนินธุรกิจเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

水灾期间,军队一直是救灾救民的急先锋
Shuǐ zāi qī jiān,jūn duì yī zhí shì jiù zāi jiù mín de jí xiān fēng.
ช่วงที่เกิดน้ำท่วม  กองทัพเป็นหัวหอกในการกู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา