จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.44 กันเลยค่ะ

 

 

 เหยียบเรือสองแคม

เหยียบเรือสองแคม มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า

脚踏两只船 jiǎo tà liǎng zhī chuán

脚踏两条船 jiǎo tà liǎng tiáo chuán

脚踩两只船 jiǎo cǎi liǎng zhī chuán   

脚踩两条船 jiǎo cǎi liǎng tiáo chuán   

 

ตัวอย่าง
脚踏两只船的人最不可信。
Jiǎo tà liǎng zhī chuán de rén zuì bù kě xìn.
คนที่เหยียบเรือสองแคมไม่น่าเชื่อถือที่สุด

 

这种做法叫作脚踏两条船,你知道吗?
Zhè zhǒng zuò fǎ jiào zuò jiǎo tà liǎng tiáo chuán,nǐ zhī dào ma?
การกระทำแบบนี้เรียกว่า เหยียบเรือสองแคม คุณเข้าใจไหม?

 

无论男女,恋爱时都不该脚踩两只船
Wú lùn nán nǚ, liàn ài shí dōu bù gāi jiǎo cǎi liǎng zhī chuán.
ไม่ว่าชายหรือหญิง เมื่อมีความรักต่างไม่ควรเหยียบเรือสองแคม

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา