จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.46 กันเลยค่ะ

 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา


เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า 将心比心 jiāng xīn bǐ xīn ใช้ใจเทียบใจ

 

ตัวอย่าง
交朋友不仅要真心,还要将心比心
Jiāo péng yǒu bù jǐn yào zhēn xīn, hái yào jiāng xīn bǐ xīn.
การคบเพื่อนผูกมิตรไม่เพียงต้องจริงใจ ยังต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย

 

要是懂得将心比心,就会懂得体谅别人。
Yào shì dǒng dé jiāng xīn bǐ xīn, jiù huì dǒng dé tǐ liàng bié rén.
หากรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะรู้จักให้อภัยผู้อื่น

 

你尝试将心比心地想一想,这样做对吗?
Nǐ cháng shì jiāng xīn bǐ xīn de xiǎng yī xiǎng, zhè yàng zuò duì ma?
คุณลองคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา