—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.30 กันเลยค่ะ

 

นินทา

นินทา มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า…

讲坏话   jiǎng huài huà พูดว่าร้าย

说坏话  shuō huài huà พูดว่าร้าย

讲背后话   jiǎng bèi hòu huà พูดจาลับหลัง

说背后话  shuō bèi hòu huà พูดจาลับหลัง

 

ตัวอย่าง
女人比男人更爱讲坏话
Nǚ rén bǐ nán rén gèng aì jiǎng huài huà.

女人比男人更爱说背后话
Nǚ rén bǐ nán rén gèng aì shuō bèi hòu huà.     
ผู้หญิงชอบนินทามากกว่าผู้ชาย

 

 

讲坏话是不值得鼓励的行为。
Jiǎng huài huà shì bù zhí dé gǔ lì de xíng wéi.

说背后话是不值得鼓励的行为。
Shuō bèi hòu huà shì bù zhí dé gǔ lì de xíng wéi.
การนินทาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรส่งเสริม

 

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ :  

讲 + คนใดคนหนึ่ง + 的坏话      jiǎng…de huài huà       นินทา… (ใครบางคน)

说 + คนใดคนหนึ่ง + 的背后话  shuō…de bèi hòu huà  นินทา… (ใครบางคน)

ตัวอย่าง

张岚不喜欢别人的坏话
Zhāng Lán bù xǐ huān jiǎng bié rén de huài huà.

张岚不喜欢别人的背后话
Zhāng Lán bù xǐ huān shuō bié rén de bèi hòu huà.
จางหลันไม่ชอบนินทาคนอื่น

 

有意见当面讲,不要老师的坏话
Yǒu yì jiàn dāng miàn jiǎng,bù yào jiǎng lǎo shī de huài huà!

有意见当面讲,不要老师的背后话
Yǒu yì jiàn dāng miàn jiǎng,bù yào shuō lǎo shī de bèi hòu huà!
มีความคิดเห็นให้พูดกันต่อหน้า อย่านินทาอาจารย์!

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา