—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.37 กันเลยค่ะ

 

 

พูดเพ้อเจ้อ

พูดเพ้อเจ้อ ภาษาจีนใช้คำว่า 胡说 (hú shuō พูดเลอะเทอะไม่มีสาระ)/ 乱讲 (luàn jiǎng พูดมั่ว) หรือ 胡说乱讲
hú shuō luàn jiǎng ทั้งสามคำนี้ยังใช้ในความหมายของ ‘พูดพล่อย’ ด้วย

 

ตัวอย่าง
他这人爱胡说
Tā zhè rén ài hú shuō.

他这人爱乱讲
Tā zhè rén ài luàn jiǎng.

他这人爱胡说乱讲
Tā zhè rén ài hú shuō luàn jiǎng.
คำแปล:  เขาคนนี้ชอบพูดเพ้อเจ้อ

 

胡说,大家不要相信他。
hú shuō,dà jiā bú yào xiāng xìn tā.

乱讲,大家不要相信他。
luàn jiǎng,dà jiā bú yào xiāng xìn tā.

胡说乱讲,大家不要相信他。
hú shuō luàn jiǎng,dà jiā bú yào xiāng xìn tā.
คำแปล:  เขาพูดเพ้อเจ้อ ทุกคนอย่าเชื่อเขา

 

你别胡说,这种事情不能胡说
Nǐ bié hú shuō,zhè zhǒng shì qíng bù néng hú shuō.

你别乱讲,这种事情不能乱讲
Nǐ bié luàn jiǎng,zhè zhǒng shì qíng bù néng luàn jiǎng.

你别胡说乱讲,这种事情不能胡说乱讲
Nǐ bié hú shuō luàn jiǎng,zhè zhǒng shì qíng bù néng hú shuō luàn jiǎng.
 คำแปล:  นายอย่าพูดพล่อยๆ  เรื่องแบบนี้พูดพล่อยๆ ไม่ได้

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา