—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.19 กันค่ะ

 

เสียค่าโง่

ความหมายโดยตรง :

‘เสียค่าโง่’ ภาษาจีนใช้คำว่า   花钱买教训   หรือ 交学费

วลี    

花钱买教训  huā qián mǎi jiào xùn   เสียค่าโง่ (เสียเงินซื้อบทเรียน)

交学费     jiāo xué fèi    เสียค่าโง่ (จ่ายค่าบทเรียน)

 

ตัวอย่าง

我保证这肯定是最后一次“交学费”。
Wǒ bǎo zhèng zhè kěn dìng shì zuì hòu yī cì “jiāo xué fèi”.
ผมรับรองว่า  นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เสียค่าโง่อย่างแน่นอน

 

我保证这肯定是最后一次花钱买教训
Wǒ bǎo zhèng zhè kěn dìng shì zuì hòu yī cì huā qián mǎi jiāo xùn.     
ผมรับรองว่า  นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เสียค่าโง่อย่างแน่นอน

 

别心疼了,那笔钱就算“交学费”了吧。
Bié xīn téng le,nà bǐ qián jiù suàn “jiāo xué fèi” le ba.
อย่าเสียดายอีกเลย เงินก้อนนั้นถือเสียว่าเสียค่าโง่แล้วกัน

 

别心疼了,那笔钱就算花钱买教训了吧。
Bié xīn téng le,nà bǐ qián jiù suàn huā qián mǎi jiāo xùn le ba.
อย่าเสียดายอีกเลย เงินก้อนนั้นถือเสียว่าเสียค่าโง่แล้วกัน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา